הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 2 (8 שיעורים)

ספירת העומר – 14 ימים: מידת המלכות שבגבורה, הרב שקד אליהו פנחס

סידרת תיקון המידות עפ”י ספירת העומר

היום ארבעה עשר יום לעומר: תיקון מידת המלכות שבגבורה

ספירת העומר - 14 ימים: מידת המלכות שבגבורה, הרב שקד אליהו פנחס כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249