הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 1 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 01 ימים לעומר: מידת החסד שבחסד

 

סידרת תיקון המידות

עפ”י ספירת העומר
סידרת תיקון המידות
עפ”י ספירת העומר
היום יום אחד לעומר:
תיקון מידת החסד שבחסד
היום נלמד לאהוב את האהבה,
ליקר ולהעריך את תכונת הנתינה הנטועה בנו
באופן טבעי עקב היותנו ‘חלק אלוקה ממעל’.
כשאנו מדברים על אהבת הנתינה והחסד
חשוב לציין כי לא מדובר על אהבת
‘ההרגשה הטובה שנותן קשר האהבה’
(משום שזוהי אהבה עצמית).
במהלך שבוע זה הראשון של
ספירת העומר נלמד לאזן אט אט
את האהבת האחר על פני האהבה העצמית.
תיקון מידת החסד בעל אופנים השונים
תחילה יש לטפל באופן של ה’חסד שבחסד’
אנו נספור: ”היום יום אחד לעומר”
מדוע לא נספור היום יום ראשון לעומר?
הדבר מרמז על תוכנת האהבה שערכה
בגימטריה 13 כשם שהמילה
‘אחד’ ערכו עולה 13! ביום ה’אחד’ הזה
שהוא כנגד השבוע הראשון
של הבריאה יש ‘לדעת לייקר
את תכונת האהבה 
לאהוב את תכונת האהבה’!
חשבו על בני הזוג, בני המשפחה,
החברים והשכנים ולחשוב כיצד
אני יכול לתת להם להעניק ולאהוב,
לייקר והעריך נתינה זו.
יש לדעת כי טמונה פה מלכודת של אהבת
התחושה שנותנת לנו האהבה וזוהי כבר
אהבה עצמית ולא אהבת הזולת.
ולכן בשבוע הקרוב נלמד על כל שבעת
סוגי האהבה על מנת להגיע ליישום
תכונת האהבה: אהבת הזולת
והשם בצורה מאוזנת ומתוקנת.
ברכת התורה עליכם
וספירה מועילה ומעלה

תיקון ספירת העומר 01 ימים לעומר: מידת החסד שבחסד כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249