הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 2 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 08 שבוע שני תיקון מידת הגבורה

סידרת תיקון המידות

עפ”י ספירת העומר

שבוע שני לספירה:
תיקון מידת הגבורה
שבוע שני תיקון מידת הגבורה,
סידרת שיעורים לתיקון המידות
עפ”י סוד ספירת העומר מפי
הרב שקד אליהו פנחס
השבוע נטפל בתיקוני ספירת הגבורה,
באופן כללי מהות תיקוני העומר היא:
שב’ליל הסדר’ ירד אור ושפע גדול
לעולם בבחינת ‘התערותא דלעילא’
היינו התעוררות מלמעלה
(באופן חד צדדי מהשם יתברך).
ויש לנו 49 יום לעכל ולפנים את האור הזה
במהלך שבע שבועות לפי שבע ספירות
שונות המייצגות את התכונות האלוקיות.
בכל שבוע נעבוד על תכונת נפש אחרת
וננסה להתאימה בדרך שיטת ‘השתוות הצורה’
של התכונה בנפשנו לתכונה האלוקית המקבילה.
כשמטרה להגיע לשלמות הנפש
על ידי חיבור לבורא עפ”י
תהליך זה של השתוות צורה.
ועצם ההבנה כי התהליך הזה הוא כה קשה,
להתחקות אחר תכונת הבורא יוצר תחינה
ותפילה בנפש האדם…
וזהו החיסרון הוא שמוליד תפילה בנברא.
כפי שהיה במצרים שם נאמר “ויזעקו לה’ ותעל
שוועתם אל האלוקים”, זאת אומרת שכל הימים
הללו אמורים ליצור אצלנו חיסרון
ותפילה להתחברות עם השם יתברך.
ובדיוק את חיסרון זה הבורא מחפש.
כי ברגע שיש חיסרון – עליו יכול לבוא המילוי!
וזה שכתוב “שכינה בתחתונים צורך גבוהה”,
שאת ‘רצונו להיטיב לנבראיו’ ניתן לממש
רק אם יש חסרון ותפילה לתחתונים.
ותפילה זו לחיבור עם ה’ נקראת
בתורת החסידות “כיסופין ד’קדושה”.
אם כן בשבוע הראשון למדנו על ספירת החסד
עם כל שבעת אפיוניה, ולמדנו כיצד פועלות
שבע המדרגות של החסד האלוקי
וכיצד נתקנן בקדושה וטהרה.
והשבוע נלמד על מידת הגבורה משום
שאף עפ”י שהקב”ה מנהיג את העולם בחסד
הוא דן את העולם בתכונת הגבורה והאמת.
ויחד שני תכונות אלו החסד והגבורה יוצרות
השלמה לניהול תקין של החיים, חסד בלי הגבלה
דומה לחיבוק דב זה האומנם חיבוק אך חונק ומזיק
וזהו תפקיד הגבורה לעשות הגבלה בנפש האדם
להפעיל את החסד בגבולות הקדושה.
ספירת הגבורה מופיעה כנגד היום השני של הבריאה
שם נאמר ‘וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ
הַמָּיִם וִיהִי מַבְדִּיל בֵּין מַיִם לָמָיִם.’
ההבדלה והחיתוך של המים
הופך את המים (חסד בנמשל) לדבר שימושו.
ז”א אם ניקח לדוגמא את הגשם שהרי אם היה
יורד כמפל מים על מקום אחד הרי שהיינו טובעים.
עצם תכונת הגבורה מפרזת אותו לטיפות קטנות,
באזורים שונים ובעונות שונות וכך הופכים הגשמים
מסתם סופה ושיטפון ל’גשמי ברכה’!
וזהו בדיוק התפקיד של הגבורה לתמוך במידת החסד
וההשפעה ולהתאים אותה לצורך האדם מושפע.

תיקון ספירת העומר 08 שבוע שני תיקון מידת הגבורה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249