הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 3 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 15 ימים לעומר – שבוע שלישי תיקון מידת התפארת