הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 1 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 001 שבוע ראשון: תיקון מידת החסד

 

סידרת תיקון המידות

עפ”י ספירת העומר

 

שבוע ראשון לספירה: תיקון מידת החסד
משמעות ספירת העומר כעבודת הנברא
מבחינת אתערותא דלתתא
(תרגום מארמית: התעוררות מלמטה)
של הנברא בדרך השתוות הצורה
לצורת ההשפעה האלוקית.

 

משמעות התהליך הינו רכישת דביקות
במידות הבורא יתברך.
כפי שכתוב “כשם שהוא
רחום היה אתה רחום…”.
ספירת העומר כשבעה שבועות
המייצגים את שבעת התכונות
של הקב”ה לפי שבעת הספירות התחתונות 
בעשרת הספירות הכלליות של עץ החיים הקבלי.
מידת השבוע הראשונה בנפש האדם אשר
מקבלת יחס מטפח היא מידת החסד.
המתחלקת לשבע בחינות פרטיות:
חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות.
 
בעקרון בספירת העומר מוטל עלנו
לספור מליל הסדר ועד
חג השבועות 49 ימים ואת מספר
השבועות המקבילים,
יש לדעת כי זוהי עבודה רוחנית נפלאה לקבלת
השפע האלוקי העצום שירד בליל הסדר.
ועבודה זו היא הכשרה נפשית בשלבים מצד
אתערותא דלתתא (התעוררות מלמטה
של הנבראים ע”י תיקון עצמי)
לקבלת השפע האלוקי הנצחי שירד
מצד אתערותא דלעילא
(התעוררות עליונה מצד הבורא).
 
למה דווקא 49 יום? משום שאנו הפוכים
בצורתנו הפנימית מצורת הבורא,
הבורא בעל צורת השפעה ונתינה בבחינת
‘טוב ומטיב’ אשר מתחלקת לעשרה תכונות 
כלליות הנקראות ”עשר הספירות”:
כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת,
נצח, הוד, יסוד ומלכות.

 

ואנו צריכים להשוות את
הצורה שלי לצורת הבורא
אשר תיצור חיבור לה’
ותענוג אין סופי שהיא ‘מטרת הבריאה’
אז יש עלינו לחקות את ההנהגות
הללו של הקב”ה, אשר מתחלקות ל 2
בחי’ ספירות הראש ג”ר (ג’ ראשונות):
כתר, חכמה,בינה שאיתן לא נתעסק כרגע,
ושבע הספירות הגוף ז”ת (ז’ תחתונות):
חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד אשר
בהן תטפל בספירת העומר.
 
שבע ספירות אלו הן סוגי אופנים של
גילוי אלוקותו יתברך לנבראים,
צורות שאנו חווים את הבורא בחיינו.
את הנהגות אלו יש ללמוד ולחקות אותן,
כפי שהוא בעל חסד עליי להיות בעל חסד,
כשם שהוא בעל מידת הגבורה 
עליי לאמץ את תכונה זו
וליישם אותה והפעיל אותה בחיי,
במהלך שבע שבועות.
 
אם כך למה יש לנו 49 תיקונים
בספירת העומר ולא רק שבע?
התשובה נעוצה בעובדה שכל ספירה
בעצמה מתחלקת לעוד 7 בחינות פרטיות.
ז”א אם ניקח את ספירת החסד לדוגמא
עליה נעבוד בשבוע הראשון, אז נבחין
כי בתוך ספירת החסד יש חסד שבחסד,
גבורה שבחסד, תפארת שבחסד וכו’… 
 
אל כן אם ניקח את שבע התכונות האלוקיות
אשר אותן נרצה לאמץ ולכל אחת יש
עוד שבע אפיונים יוצא לנו 49 ימים
שהם בעצם ‘ימי ספירת העומר’!
 
היום נדבר בכלליות על ספירת החסד,
השבוע הראשון הוא כנגד
השבוע הראשון של הבריאה.
מידת החסד היא מידת האהבה,
בכלל טוב להתחיל כל שבוע בבחינה זו.
אהבה יש בה שני אפיונים כלליים או
שני אוהב את עצמי או אחרים,
באופן טבעי אדם קרוב לעצמו
ומרוחק מטובת האחר.
אנו פועלים בכל רגע לגילוי תענוג עצמי
בין אם אלו תענוגי הגוף או הכבוד והממון וכו’…
 
האמת היא שהעולם נברא שנדע לפעול
חסד ואהבה לאחר ולא לדאגה עצמית,
ובחינת אהבה זו 
מתחלקת לאהבת אדם ואהבת ה’ זו אומרת
שעלי לפעול חסד ועשיית נחת רוח לאדם ולבורא.
 
יש לדעת כי יש ‘חסדים פסולים’ בבחינת
‘חסד לאומים חטאת’ שכל החסד שעושים
אומות העולם הוא לתולעתם בלבד,
על דרך שאמרו חז”ל:
”כל חסד ד’עבדין לגרמיהו ד’עבדין’.
 
ושבוע זה הוא מסמל את
שבוע הראשון לבריאת המציאות
בבחינת ‘עולם חסד יבנה’
ובאותה אנרגיה רוחנית יבנה העולם
הטוב והמתוקן הבא עלינו לטובה.
 
ברכה והצלחה  
 
 
 
 

תיקון ספירת העומר 001 שבוע ראשון: תיקון מידת החסד כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249