הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 1 (8 שיעורים)

ספירת העומר – שבוע ראשון: תיקון מידת החסד, הרב שקד אליהו פנחס

סידרת תיקון המידות עפ”י ספירת העומר

שבוע ראשון לספירה: תיקון מידת החסד

משמעות ספירת העומר כעבודת הנברא מבחינת אתערותא דלתתא (תרגום מארמית: התעוררות מלמטה) של הנברא בדרך השתוות הצורה לצורת ההשפעה האלוקית. משמעות התהליך הינו רכישת דביקות במידות הבורא יתברך. כפי שכתוב “כשם שהוא רחום היה אתה רחום…”. ספירת העומר כשבעה שבועות המייצגים את שבעת התכונות של הקב”ה לפי שבעת הספירות התחתונות  בעשרת הספירות הכלליות של עץ החיים הקבלי. מידת השבוע הראשונה בנפש האדם אשר מקבלת יחס מטפח היא מידת החסד. המתחלקת לשבע בחינות פרטיות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות.

 

ספירת העומר - שבוע ראשון: תיקון מידת החסד, הרב שקד אליהו פנחס כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249