הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)מסכת אבות לפי תורת הקבלה

פרק א, א: ‘משה קיבל תורה מסיני’

 

סידרת שיעורי קבלה על מסכת אבות,

בביאור ייחודי ונדיר על המשנה
בעיניי המקובלים ותורת הסוד. 

 

”משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ,
וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים, וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים,
וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה.
הֵם אָמְרוּ שְׁלֹשָׁה דְבָרִים, הֱווּ מְתוּנִים בַּדִּין,
וְהַעֲמִידוּ תַלְמִידִים הַרְבֵּה, וַעֲשׂוּ סְיָג לַתּוֹרָה”
(מסכת אבות פרק א’, משנה א’)
 
נדבר היום מעניין ‘כח החיים’
כח המסירה והעברה.
באופן כללי אנו רואים שברגע
שתנאיי החיים טובים
כל דור מעביר את כל הידע
שהשיג לדור הבא בשילוב
של התובנות הרוחניות עם
הטכנולוגיה המדעית העדכנית ביותר.
 
כך קרה בדור משה רבנו אשר תפס
את כל חוקיות המערכת הרוחנית,
וזה המדובר כאן במשנה על
התהליך שמשה קיבל את התורה
הינו שהיה בבחינת ‘כלי קיבול’
שע”י שהשווה את תכונותיו האנושיות
לתכונות האלוקיות הפך לכלי קיבול זך
לקבלת האור האלוקי בבחינת
‘פה אל פה אדבר בו’.
 
במקרה של יהושוע שהיה נמוך ממנו
בדרגתו הרוחנית אליו נמסרה התורה
(אדם שאנו מוסרים לו
כדור זה הוא בעצם פסיבי
והמסירה נעשית כלפיו באופן
בלתי תלוי במעלתו ודרגתו).

וכך נמסרה התורה ממשה ליהושוע
ויהושוע מסרה לשופטים
והם לנביאים עד שבסוף המשנה הייתה
ירידה רוחנית חזקה נוספת
ונאלצו הנביאים למסורה שוב
והם מסורה לאנשי הכנסת הגדולה.
אנשי הכנסת הגדולה היו
בזמן שישראל יצאו לגלות
ורצו לתת לנו שיטה וטיפ
להישרדות רוחנית בגולה.
 
השיטה נקראת ‘עבודה בג’ קוין’:
הם אמרו שלושה דברים:
‘הוו מתונים בדין’ הינו
היו בפנימיות דרך החיים
התנהלו באופן כללי בדרך של ‘קו ימין’.
הכוונה לדון את האדם
האחר לא בפזיזות וחיפזון
אלא לחפש את הטוב בכל אדם
ולא לדון את האחר מתוך
התלהמות של דינים, צמצום והגבלה.
 
ועוד אמרו ‘עשו סייג לתורה’
משמעות המושג ‘סייג’ הוא ‘גבול’ כביטוי
בגמרא ‘מסיג גבול’ הינו זה שמסיג
שמזיז מעט את הגבול (הגדר)
שמפרידה בין חצרו לחצר
שכנו מעט מעט בכל יום,
ובכך ללא משים לב מגדיל את
שטח חצרו על פני שטח חצר שכנו…
 
וזה שהורו לנו ‘עשו סייג לתורה’ זהו המורה
על ‘קו שמאל’ כהוראה
לרבני הדור של היוצאים לגלות,
שיעשו בתקופות קשות אלו בגולה גדרות
והגבלות פן תיפרצנה חומות ההלכה והיהדות
כפי שאנו רואים שאכן קרה במהלך
ההיסטוריה הגלותית שלנו!
ומאז עסוקים רבותינו להגביל אותנו
תדיר ע”י ההלכה כדאי שנוכל להכיל את אור
התורה ולא נפזר כוחותינו לריק,
כי השגה והצלחה בכל דבר ועניין הן תולדה
של מיקוד וריכוז הכוחות לכיוון ומטרה אחת.
 
ולאחר שיש לנו הנהגות של ‘קו ימין’ שהוא
‘לדון לכף זכות’ וקו שמאל של ‘עשו סייג לתורה’
מגיע השילוב המנצח של ה’קו האמצעי’
המוליד תולדות טובות באדם
הנקראות ‘תלמידים’וזהו שאמרו
בסוף המשנה ‘והעמידו תלמידים הרבה’.
שאדם יש לו הרבה תולדות טובות בנפש
זה נקרא שהעמיד תלמידים הרבה.
 
לסיכום הנחו אותנו חז”ל להתנהג
בשלוש הנהגות שונות על מנת לצאת מגלות הנפש
ולעלות למדרגת הקדושה שנקראת ארץ ישראל
ולהגיע לכל הטהרה והטוב: הנהגת הימין וה’חסד’,
הנהגת השמאל וה’גבורה’ ונהגת השילוב
של ה’תפארת’ שהוא הקו האמצעי.

פרק א, א: 'משה קיבל תורה מסיני' כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249