Uncategorizedהרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)מסכת אבות לפי תורת הקבלה

מסכת אבות ב 5 דק’ לפי תורת הקבלה, פרק א, א: ‘משה קיבל תורה מסיני’ הרב שקד אליהו פנחס

מסכת אבות ב 5 דק’ לפי תורת הקבלה, פרק א, א: ‘משה קיבל תורה מסיני’ הרב שקד אליהו פנחס

מסכת אבות ב 5 דק' לפי תורת הקבלה, פרק א, א: 'משה קיבל תורה מסיני' הרב שקד אליהו פנחס כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249