הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)מושגים בקבלה

חוק ענף ושורש

מושגים בקבלה: חוק ענף ושורש

מושגים בקבלה: ‘חוק ענף ושורש’. שפת המקובלים היא בעצם קוד מוצפן שפיצוחו מאפשר הבנה עמוקה

של מערכת השורשים הרוחנית המפעילה את עולמנו הגשמי ואת נפשנו הפנימית. צופן זה מבוסס על הכלל הרוחני

שכינה ‘בעל הסולם’: ”חק ענף ושורש”, הבנת העניין ומשמעותו פותחת צוהר ללומד

להשכיל ולהפנים ביתר קלות את עולמם תפיסתם של גדולי הדורות בעולם הקבלה ותורת הנסתר.

חוק ענף ושורש כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249