הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)מהות חכמת הקבלה (4 שיעורים)

מהי קבלה? (מאמר מהות חכמת הקבלה) – חלק ב’