מאמר על פרשת השבוע

מאמר | פרשת בראשית

זמן קריאה 3 דק'

פרשת השבוע | פרשת בראשית

 

לכב’ החברים היקרים שיחיו לנצח.

עברנו את החודש הנפלא חודש תשרי. כולו מלא בימים קדושים שקבעה התורה,

מלא בתפילות מרוממות, מלא בכינוסים משמחים, והרבה אירועים שבהם היינו ביחד ונקבצנו נשמותינו וגופינו למקום אחד.

פעולות אלו אינן רגילות כל השנה, אלא מיוחדות לפתיחת השנה, עמ”נ לקבוע את המהלך ואת האופי שבו תיראה השנה כולה.

ובשבת זו אנו מתחילים מבראשית, “חדשים לבקרים רבה אמונתך”, אנו צריכים לפתוח דף חדש לאור כל מה שקיבלנו על עצמינו בחודש תשרי,

“איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח”. וצריכים אנו להאמין שאכן נועדנו לגדולות, שהרי נשמתנו שהיא התת מודע שבנו, היא חלק אלוק ממעל,

והיא לבסוף אשר תתגלה ותקבע את גובה קומתנו. בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ.

 

ראשית האדם ועבודתו היא שיזכור בראש כל דבר כי אלקים ברא את השמים ואת הארץ,

והוא רב ושליט עיקרא ושורשא דכולהון עלמין, ויודע כל המחשבות, וצופה ומביט עד סוף כל הדורות (הס”ק מסלונים).

ומסיבה זו פתחה התורה בפסוק זה לא מצד הסטוריה, אלא בכדי שהאדם יזכור זאת תמיד,

שהשמים והארץ וכל מלואם שייכים להשי”ת, וכאשר יתאמץ לזכור זאת תמיד יהיו חייו מאושרים לגמרי.

 

ואומרים חז”ל בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. וידועים דברי המדרש שאומות העולם יאמרו ליסטים אתם,

שאנו היינו בארץ ישראל תחילה, אלא יאמרו ישראל כל הארץ של הקב”ה, וברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו.

ואומר רבינו בעה”ס, שאומות העולם יאמרו לישראל ליסטים אתם, מטעם שיש רק ב’ קוים בעולם ימין ושמאל,

ואתם קו אמצעי אשר משתמש בימין ושמאל ואין לו שום דבר משלו. אבל ישראל יענו להפך:

כל המציאות של הגוים והנהגותיהם בימין ושמאל היא רק לצורך ישראל,

בכדי שאח”כ יבואו ישראל וישתמשו בימין ובשמאל באופן ממוזג ובדרך הקו האמצעי.

וכך צריכים אנו לשתף את הנשמה והגוף שבכל אחד, וכך צריכים אנו לשתף כל אחד מן החברים בצוותא חדא בעין יפה ובלב שמח,

מתוך הרגשת גדלותו. והגם שיש הבדלים שונים ורבים בין החברים, מ”מ דרך ישראל היא לשתף את כל הגוונים יחדו,

ולאמץ את כל האופנים והנטיות יחדו, דכל אחד יכול להרוויח מכולם.

 

בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. ברא הוא מלשון חיזוק, שבראשונה אמץ וחיזק היסודות שיוכלו לקבל הבריאה,

כמו מלך שבונה אוצר מחזק את היסודות והדפנות שיוכלו לקבל מה שיניח לתוכו, והשמים והארץ הם יסודות העולם,

והם מרמזים בנפש האדם על המח והלב, בעת שירצה האדם לילך ע”פ רצון השי”ת בכדי שיהיה בריאה שלימה,

אז צריך לאמץ ולחזק אלו שני היסודות, היינו למסור השכל והמחשבה שבראש וכל תאוות לבו להשי”ת, ולהמליך אותו יתברך עליהם,

שלא יפעל בהם דבר זולת רצון השי”ת. וכמו שאמר הבעש”ט בדבר שמחשבה של אדם מחשבת שם הוא האדם כולו.

(מי השילוח / רבי מרדכי יוסף מאיז’ביצא זי”ע).

 

בשבוע הקרוב בעזרת השי”ת עושה חברינו אחד המיוחד שבחבורה ר’ ליאור אברהם הי”ו ברית קודש לבנו אשר נולד לו בשעטו”מ.

וידוע מאמר רבותינו אשר ענין הברית ברוחניות הוא תיקון המח והלב של האדם כנ”ל, וע”ז מרמזת המצווה העצומה הזו של ברית מילה,

שאדם צריך לחתוך את עורלת המוח ועורלת הלב, דהיינו את כל מה שאינו מתאים לרצונו יתברך. ובעז”ה נשתתף כולנו בשמחתו של ר’ ליאור,

ונתכלל מן האור האלוקי המאיר במצוה, כמו שנאמר “כי נר מצוה ותורה אור”. וישפיע זה על כולנו לטובה שנגלה את פנימיותנו הטהורה, ונזכה לקיים את תיקון המוח והלב.

 

ענין הברית שהוא ביום השמיני הוא בכדי שהמצוה תעשה אחר שעברה שבת אחת על הרך הנימול.

וענין שבת מבאר בשפת אמת מגור זי”ע שכתוב “ויכולו השמים והארץ וכל צבאם”, ויכולו לשון כלתה נפשי,

כי הוא הביטול שכל דבר מתבטל לנקודת חיות שיש בו מהשי”ת. ויכולו – שעשה מעשה בראשית כלי.

וזהו נק’ מנוחה שהיא שביתת הכל למקום ושורש הכל. ועל בחינה זו נאמר הוא מקומו של עולם, ואל יצא איש ממקומו ביום השביעי. עכל”ק.

ומדבריו הקדושים אנו רואים שענין שבת היינו ההתבטלות והחיבור לשורשינו השי”ת, שהוא הנקודה הפנימית שבכל אחד מאיתנו.

וכל הדברים קולעים למקום אחד ודבר אחד, שהוא כל עבודתנו כהגדרת רבותינו, שנחיה את חיינו עמ”נ להשפיע נחת רוח להשי”ת.

וזה נוהג בד’ רמות במעשה בדיבור במחשבה וברצון. אשר ע”כ עלינו לחזק קודם כל את ענין לימוד ההלכה לפרטיה,

בכדי לדעת את המעשה והדיבור אשר בהם ירצה השי”ת, ונוסיף ע”ז גם שינוי המחשבה והרצון בעזרת ה’.

 

כמו”כ נאחל יום הולדת שמח לבחור החסיד המובחר תור גבריאל הי”ו, שיזכה לשמוח בבריאות הנפש והגוף עד מאה ועשרים.

ולכלל הבחורים ברכת הצלחה רבה בלימודים בישיבה אשר חוזרים אליה בשבוע הקרוב, ויהי רצון שתעשו חיל בלימודיכם.

וכן ברכת הצלחה לאברכים אשר חוזרים ללימודים בכולל, וברכת הצלחה לכלל אנ”ש כל אחד באשר הוא.

מהרה”ק רבי שמחה בונים מפשיסחא: גם עתה אחר שנברא העולם עדיין העולם בבחי’ בראשית,

שאין הבריאה ע”ד האומן העושה איזה כלי שלאחר עשיית הכלי אינה צריכה עוד להאומן, רק שבכל יום ויום ובכל רגע

ורגע צריך העולם להתחדשות הכוחות שבהם נבראו, ואילו היה הסתלקות הכח אפילו רגע אחד, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו.

ידידכם אמג

 

כתיבה ועריכה לשונית: הרב אברהם מרדכי גוטליב | אדמו"ר מאשלג טלזסטון

 

לעמוד מאמרי הקבלה של הרב גוטליב

לעמוד שעורי הקבלה בווידאו של הרב גוטליב

לרכישת ספרי קבלה וחסידות מהרב גוטליב

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.