הרב דוד רוזן לוי (6 שיעורים)מתן תורה (6 שיעורים)

מאמר מתן תורה – חלק 3: אות ו