הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)מהות הדת ומטרה (8 שיעורים)

מאמר ‘מהות הדת ומטרתה’ – חלק ד