הרב יצחק הלר

מאמרי הרב”ש – מאמר ל: ‘מה לדרוש מאסיפת חברים? חלק 1