הרב יצחק הלר

מאמרי הרב”ש – מאמר ל: ‘מה לדרוש מאסיפת חברים? חלק 2

 

הרב יצחק הלר שליט”א

 

בביאור מאמר ל:

מאת הרב”ש זצ”ל

‘מה לדרוש מאסיפת חברים’? חלק 2

 

במרכז סולם יהודה המרכז ללימודי קבלה וחסידות

 

מאמרי הרב"ש - מאמר ל: 'מה לדרוש מאסיפת חברים? חלק 2 כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249