הרב יצחק הלר

מאמרי הרב”ש – מאמר ד’: איש את אחיו יעזורו

תפריט

מאמרי הרב"ש - מאמר ד': איש את אחיו יעזורו

מאמר ‘איש את רעהו יעזורו” מאת הרב ברוך שלום אשלג משנת תשד”מ – מאמר ד’ ( 1984 )

“יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, וכדומה. אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים, וכדומה, במה אדם יכול לעזור להשני. אבל אנו רואים, שיש דבר אחד, שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח, כמו שאמרו “דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים”. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות, וכדומה. אלא דווקא איש יכול לעזור להשני, בזה שהוא רואה, שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב: “אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים”, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב, שבו הוא נמצא, למצב רוח של חיים. ומתחיל להשיג שוב כח בטחון של חיים ועושר. ומתחיל, כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא, שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב, ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חסרון, שהוא יכול למלאות אותו.”

מאמרי הרב"ש - מאמר ד': איש את אחיו יעזורו כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249

Print Friendly, PDF & Email