מאמרים

סינון

נושאים
רבנים
הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ויצא | תש"פ

בס"ד  "וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶך חָרָנה" (בראשית כח, י.)  פירוש: יעקב יצא מהמידה השביעית שהיא בחי ת מלכות דקדושה אשר כוללת את כל ז'

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ויגש | תש"פ

בס"ד  "ולא יכל יוסף להתאפק ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו" (בראשית מה, א.)  יש לפרש: יוסף הוא

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת שמות | תש"פ

בס" ד  "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" (שמות ב, א) .   יש לבאר ע"ד הפ ימיות: אי ש רומז לאור, ובת –

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בראשית | תש"פ

בס"ד   "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ " .  "שמים" מורים על המשפיע, ו"ארץ" על המקבל, וה ה אומרת התורה "בראשית ברא אלוקים את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תצוה | תש"פ

בס" ד  ע יין האפוד מתבאר ע"פ מה שפירש רב ו בעל 'הסולם' זיע"א – אפוד מלשון אי פה  דֶלת, רצ"ל , שהאדם מחפש את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת האזינו | תש"פ

בס"ד "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף" (דברים לב, יא).  פירש"י: "כנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס לקינו פתאום, עד שהוא מקשקש ומטרף על

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת וילך | תש"פ

בס"ד "בבוא כל ישראל לֵראות את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם" (שם לא, יא). ויש להבין

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת יתרו | תש"פ

בס"ד "ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם… מן הבקר עד הערב. ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עושה. ואתה תחזה… ושמת

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת וישלח | תש"פ

בס"ד "עם לבן גרתי" (בראשית לב, ה). פירש רש"י: "גרתי בגימטריא תרי"ג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי". ויש להקשות: לשם מה יעקב

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תולדות | תש"פ

בס"ד "ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו, ויקרא שמו יעקב" (בראשית כה, כו). ויש לפרש את עניין אחיזת העקב ע"פ דברי הזוה"ק (עי'

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת וארא | תש"פ

בס"ד "הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם וכו' הם מדברים אל פרעה מלך מצרים וכו' הוא משה ואהרן" (שמות ו, כו). פירש"י: הוא משה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ויחי | תש"פ

"וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף, וַיֹּאמֶר מִי אֵלֶּה" (בראשית מח ח). יש להבין: כי משאלת יעקב "מי אלה" משמע שלא הכירם, והרי קודם לכן יעקב

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת חיי שרה | תש"פ

בס"ד "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון… ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה…" (בראשית כג, א יט). כתוב בזוה"ק, ששרה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת וירא | תש"פ

בס"ד פרשת וירא "ותצחק שרה בקרבה לאמר, אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן. ויאמר ה' אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת לך לך | תש"פ

בס"ד פרשת לך-לך "ויאמר אלקים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה" (בראשית יז, טו). פירש"י וז"ל: "דמשמע שרי לי

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תרומה | תש"פ

בס"ד פרשת תרומה אדר ה'תש"פ "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי" (שמות כה ב). ויש

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בשלח | תש"פ

בס"ד פרשת בשלח – שבת שירה ה'תש"פ (מאמר תתי"ט) "דבר אל בני ישראל וישֻבו ויחנו לפני פי החירות בין מגדֹל ובין הים, לפני בעל צפון

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בא | תש"פ

בס"ד פרשת בא שבט ה'תש"פ (מאמר תתיח) "ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפילה בכל ארץ מצרים וכו' ולכל בני ישראל היה אור

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת משפטים | תש"פ

בס"ד פרשת משפטים שבט ה'תש"פ (מאמר תתכ"א) "וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים" (שמות כא, ז). פירש"י: "שלא תצא כיציאת עבדים

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פורים ככיפורים

בס”ד  יום א לפרשת כי תישא ס”ט  לכב’ ידידי ומורי היקר, שלום וברכה, קבל נא תודתי על תשובתך. ברצוני לאחל לך פורים שמח, עם שמחה

Close up Human Hand Signing on Formal Paper
הרב שפטיה שי סגל

רצון טוב

בס"ד, יום שלישי, כ"ג שבט תשע"ט רצון טוב אנשים מעשיים אנחנו. אנחנו ישראלים, לא?…. תגיד לי, כמה זה שווה? תגידי, איפה קנית את זה? איך

הרב שקד אליהו פנחס

פרשת כי תשא

[1]“וְעָשִׂ֜יתָ כִּיּ֥וֹר נְחֹ֛שֶׁת וְכַנּ֥וֹ נְחֹ֖שֶׁת לְרָחְצָ֑ה…וְרָחֲצ֛וּ אַהֲרֹ֥ן וּבָנָ֖יו מִמֶּ֑נּוּ אֶת־יְדֵיהֶ֖ם וְאֶת־רַגְלֵיהֶֽם: בְּבֹאָ֞ם אֶל־אֹ֧הֶל מוֹעֵ֛ד יִרְחֲצוּ־מַ֖יִם וְלֹ֣א יָמֻ֑תוּ” לאחר שדנו בפרשיות הקודמות בבניית המשכן וכליו ומינוי

open book on the table
אשלג

במחשכים הושיבני

משל: מעשה בעשיר גדול ועצום בעל רכוש רב, ברשותו היו אוצרות ושכיות חמדה לאין ספור אשר עין לא ראתה כדוגמתם. אך כל זה לא ישוה בעינו

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת משפטים | תשע"ט | ב

“ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם“. הענין שלא נאמר כאן וידבר ה’ אל משה כמו בכל הצווים, אך לאשר הענין הזה מדבר במשפטים, ובענין המשפט אז

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת משפטים | תשע"ט | א

מאמר תשע”ב (שבט תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “מכה אביו ואמו מות יומת” (שמות כ”א, ט”ו). מפרש הזוהר הקדוש בכמה מקומות:  “אביו דא קב”ה ואמו דא כנסת ישראל”. ולפי פירוש זה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת יתרו | תשע"ט

“ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם, ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב. וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם, ויאמר מה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בשלח | תשע"ט

“וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים”. אמר רבי שמחה בונם מפשיסחא זי”ע: יודען ברוכען צו גיין ארויף. יהודים צריכים לעלות למעלה. עכל”ק. צריכים לנצל כל

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בשלח | תשע"ט

מאמר תש”ע (שבט תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו” (שמות י”ד ט’). לאחר שפרעה נותן

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת וארא | תשע"ט

מאמר תשס”ז (טבת תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “לכן אמור לבני ישראל אני הוי”ה”. (שמות ו ו) הקב”ה אומר למשה רבנו: תאמר לבני ישראל ש‘אני הוי”ה’, דהיינו מידת הרחמים.

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת שמות | תשע"ט

מאמר תשס”ז (טבת תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “לכן אמור לבני ישראל אני הוי”ה”. (שמות ו ו) הקב”ה אומר למשה רבנו: תאמר לבני ישראל ש‘אני הוי”ה’, דהיינו מידת הרחמים.

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ויחי | תשע"ט

מאמר תשס”ו (טבת תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א בברכת יעקב לבניו נאמר: “יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך ישתחוו לך בני אביך” (בראשית מ”ט ח’). וברש”י: “לפי שהוכיח את

הרב אסף אהרון מכבי

עקרונות הריפוי הטבעי

גופנו מצויד במערכות משוכללות, המאפשרות לו להישאר במצב של איזון ובריאות בכל עת. אין מחלה ללא סיבה. מחלה הינה לעולם תגובה נכונה של הגוף לגירוי

open book on the table
אשלג

כרחם אב על בנים

משל: הוא הלך ברחוב עם בנו הקטן, הבן בכה בכיות איומות, והוא התעלם מכך, העוברים ושבים שהיו ברחוב באותה שעה, נדהמו מהתנהגותו של האב, – ‘איזה

open book on the table
אשלג

ידיעת המחלה חצי תרופה

ידיעת המחלה חצי תרופה משל: האיש הלך עם בנו החולה לרופא, הוא בדק אותו ונתן לו תרופה, אולם התרופה לא הועילה לו, ידידי האב הציעו

open book on the table
אשלג

ועל חוקיך שהודעתנו

משל: מעשה באדם צמחוני, שהיה רגיל לאכול רק פירות וירקות, יום אחד הזמין לביתו אישיות חשובה, ורצה להכין לו סעודה מכובדת כמיטב המסורת הלא צמחונית, המארח

open book on the table
אשלג

כי הם חיינו

משל: הוא עלה על יצועו בשעת ליל מאוחרת למדי. לאחר מספר שעות הגיע החברותא הקבוע להעירו ע”מ שיוכלו ללמוד יחד כפי שסיכמו ביניהם יום קודם.

open book on the table
אשלג

השמח בחלקו

משל: מעשה במלך גדול ואדיר שמלך על מדינות רבות בכל העולם, ולו בן יחיד יקיר, יורש המלוכה, אשר היה אהוב עליו ביותר. יום בהיר אחד נפלו

open book on the table
אשלג

בארץ צייה ועייף

משל:   בית המשפט! רעם קולו של המזכיר, אולם הדיונים בבית המשפט הממלכתי נרגע מגעשו ונדם עם כניסת השופט. הוא פסע מעדנות למקומו, גלימתו נשרכת מאחוריו. השופט

open book on the table
אשלג

גדולה שימושה

משל:  אחד מגדולי הרבנים הגיע מחו”ל לביקור בזק בארץ. קהל רב התאסף בשדה התעופה לקבל את פניו. כאשר ירד מהמטוס, קרא לאחד מתלמידיו שעמד בתוך

open book on the table
אשלג

קשוט עצמך

משל: האיש חזר הביתה בסוף יום ארוך וקשה. הוא היה יגע, עייף ורעב לאחר עבודה מאומצת וקשה. הוא עבד בכריית פחם במכרה אזורי. על השולחן הונחה

open book on the table
אשלג

כלים ריקים אל תמעיטי

משל:  מינקותם הם היו חברים בלב ונפש והיוו מופת לחברות נאמנה. הם אהבו והעריצו אחד את השני ללא גבול, השתובבו יחד, דיברו יחד, חלמו יחד,

Close up Human Hand Signing on Formal Paper
הרב שפטיה שי סגל

התשוקה לחיים

בס"ד, אור לז' אדר א' תשע"ט התשוקה לחיים שי 2# דיברנו על חיים מתוך רצון. חיים בהם אני רוצה, מזהה את רצונותיי היותר עמוקים, ומפתח

הרב אברהם מרדכי גוטליב

ארור המן וברוך מרדכי

כבוד הרב: על מה הרב אמר שהמן הוא הרצון לקבל ומרדכי רצון להשפיע: כתוב בתניא שאדם צריך להחליף את היצר הרע ליצר טוב כמו שכתוב

Father and son
הרב אסף אהרון מכבי

גידול ילדים

לרב גוטליב שלום שאלה: אם הלימוד מיועד גם לנשים וגם לגברים, אז איך זה שהרב”ש אומר לביתו שהיא “ירדה ממדרגתה” מאז שנולדו ילדיה. זה נשמע

הרב אברהם מרדכי גוטליב

היקף לימוד הקבלה בעולם הדתי

שלום לרב ולכל חברת ברכת שלום לפי הרב מה האחוז של העולם הדתי שלומדים קבלה האם יש הרבה רבנים כמו הרב שמלמדים קבלה? מה זה

Close up Human Hand Signing on Formal Paper
הרב אברהם מרדכי גוטליב

הצניעות

ענין הצניעות מקורו רוחני כמ”ש “והצנע לכת עם ה’ אלקיך”. היינו שצריך להצניע כל דבר חשוב, בכדי שלא ינזק. ובגשמיות אנשים מצניעים את כספם למשל,

הרב אברהם מרדכי גוטליב

זמן למשפחה | תש"ע

בס”ד שלום רב. יש לי שאלה הקשורה לאורחות החיים שלכם. ראיתי שאתם משקיעים את כל זמנכם הפנוי, ואף יותר מכך ללימוד. רציתי לדעת: האם יש

הרב אברהם מרדכי גוטליב

חודש אדר לפי הקבלה

הפירוש לפי הקבלה של ענין משנכנס אדר מרבים בשמחה,  הוא הפוך ממה שחושבים ברחוב, ברחוב חושבים: למה מרבים בשמחה? עוד מעט אוכלים אזני המן, מגילת

הרב אברהם מרדכי גוטליב

חודש אדר

חודש אדר – (15/02/2010) בס"ד "משנכנס אדר מרבין בשמחה".  מה פירוש "מרבין בשמחה"? פירש רבי ומורי זצ"ל: להרבות בקו ימין זה נקרא "מרבין בשמחה", להרבות

Close up Human Hand Signing on Formal Paper
הרב שפטיה שי סגל

הכח להודות

אחד הדברים הקשים לגבר, הוא לגשת ולומר סליחה, טעיתי. אתה צדקת. טוב… גם לאשה זה לא קל… אבל למה בעצם? מה הבעיה? שחרר, תוריד אבן

הרב אברהם מרדכי גוטליב

אפליה עדתית בעולם החרדי

שלום!כבוד הרב שלום.אני חוזר בתשובה וכל שאני יותר ניכנס לעולם החרדי אני מגלה דברים שאני פשוט נידהם ושואל מה הקשר בין התורה הקדושה לדברים אלה?

הרב שקד אליהו פנחס

פרשת פנחס

פנחס הצדיק היה שליח ה’ לדבר מצווה ויש לדעת כי שליחות מתאמתת כנאמנה בשני תנאים בסיסיים אחד כשהשליח יודע מה הוא צריך להעביר ושתיים שיודע למי הוא צריך

הרב שקד אליהו פנחס

פרשת מטות | תשע"ט

וַיְדַבֵּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־רָאשֵׁ֣י הַמַּטּ֔וֹת לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר זֶ֣ההַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֖ר צִוָּ֥ה יְקֹוָֽק: אִישׁ֩ כִּֽי־יִדֹּ֨ר נֶ֜דֶר לַֽיקֹוָ֗ק אֽוֹ־הִשָּׁ֤בַעשְׁבֻעָה֙ לֶאְסֹ֤ר אִסָּר֙ עַל־נַפְשׁ֔וֹ לֹ֥א יַחֵ֖ל דְּבָר֑וֹ כְּכָל־הַיֹּצֵ֥א מִפִּ֖יו יַעֲשֶֽׂה:

הרב שקד אליהו פנחס

פרשת דברים

“אֵ֣לֶּה הַדְּבָרִ֗ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל בְּעֵ֖בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן בַּמִּדְבָּ֡ר בָּֽעֲרָבָה֩  בְּאֶ֣רֶץ מוֹאָ֑ב…הוֹאִ֣יל מֹשֶׁ֔ה בֵּאֵ֛ר אֶת־הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֖את לֵאמֹֽר… וְטַפְּכֶם֩ אֲשֶׁ֨ר אֲמַרְתֶּ֜ם לָבַ֣ז יִהְיֶ֗ה וּ֠בְנֵיכֶם אֲשֶׁ֨ר לֹא־יָדְע֤וּ

הרב שקד אליהו פנחס

י"ז בתמוז

איך להפוך חורבן לשמחה? / הרב שקד אליהו פנחס הנביא זכריה (פרק ח) מתנבא: “צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ואתחנן

“וָאֶתְחַנַּ֖ן אֶל־יְקֹוָ֑ק בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹֽר” (דברים פרק ג, כג) יש לדעת כי כל אשר לאדם בא מה’ יתברך, ובכל עת הקב”ה ממלא את צרכינו על דרך

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת כי תשא | תשע"ה | ב

“וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם”

הרב אברהם מרדכי גוטליב

אם הבורא בלתי משתנה איך ברא

שלום!שלום כבוד הרב, ישנה שאלה פרדוקסלית מבחינה לוגית המציקה לי ומאוד מעניינת לטעמי: אם הבורא או האור העליון הוא קבוע ואינו משתנה איך יתכן שצמצם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

אמונה למעלה מהדעת

לרב גוטליב שלום רב, הרב מדגיש בשעורים שבאתר “ברכת שלום”, את החשיבות של אמונה למעלה מהדעת, שפירושה אמונה ללא ידיעה, שאף עומדת בניגוד להבנות השכליות של

הרב אברהם מרדכי גוטליב

אמונה מול ידיעה

בס”ד כבוד הרב שלום, עליי לקיים תורה ומצוות כי זהו רצונו של הקב”ה וזוהי סיבה היחידה שמחייבת אותי לעשות ולפעול בעולם כי כל סיבה אחרת היא פסולה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

אמונה

לכבוד הרב ערב טוב! כיצד מגיעים לידי הרגשת מציאות השם באופן מתמיד ?כך שכל מחשבותי ורצונותי יהיו נתונים רק לו יתברך בברכה,…………. בס”ד. ע”י מציאת חן בעיני

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בראשית

לכב’ החברים היקרים שיחיו לנצח. עברנו את החודש הנפלא חודש תשרי. כולו מלא בימים קדושים שקבעה התורה, מלא בתפילות מרוממות, מלא בכינוסים משמחים, והרבה אירועים

הרב אברהם מרדכי גוטליב

חשיבות המעמד של בת מצווה

שלום כבוד הרב, 1. מדוע לא נהוג שרב יגיע לבת מצווה? 2. פעמים רבות מסיבות בת המצווה נראות לי ריקות מתוכן (אוכלים והולכים הביתה, ללא

Close up Human Hand Signing on Formal Paper
הרב אברהם מרדכי גוטליב

חכמת הקבלה | מטרות ויעדים

בורא העולם ברא את הבריאה כולה בכדי להטיב לנבראיו, דהיינו בכדי שיהיה גילוי אלוקותו בין כל בני אדם. על כן ברא באדם טבע המכונה בשם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

לימוד קבלה לנשים

א) נשאלתי מה דעתי בענין לימוד חכמת הקבלה לנשים:תשובה: בזמנו נשים כלל לא היו לומדות תורה, אלא היו נבערות מדעת, ומקומן במטבח, בקושי יודעות את

Close up Human Hand Signing on Formal Paper
הרב אברהם מרדכי גוטליב

לכתך אחרי במדבר

המדבר – במשמעות הפשוטה שלו הוא – שהאדם מחפש להתחבר עם הבורא. דאין לאדם שום חשיבות להתחבר עם משהו בחיים, אלא עם הבורא. והאדם מטבעו

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פורים | משנכנס אדר מרבים בשמחה

משנכנס אדר מרבים בשמחה  ענין “מרבים” רמוז בפרשת  שקלים : “כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם” כדי שלא יהיה בהם נגף תפקוד אותם . “זה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פורים | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 2

הנה כאשר החבר מאוד פוגע בי, והאש של הכעס בוערת בי, ואני רוצה מאוד לפגוע בו, אז אני צריך לקבל על עצמי עול מלכות שמיים

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פורים | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 3

כתוב בגמרא (תענית כט.) “משנכנס אדר מרבים בשמחה”. ולהבין ענין של אדר, ביאר רבינו בעל “הסולם”, דהוא מלשון הכתוב (בראשית כה כה): ‘אדרת שער’. דהנה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פורים | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 4

חז”ל אמרו: משנכנס אדר מרבין בשמחה, ברחוב חושבים: למה מרבים בשמחה? עוד מעט אוכלים אזני המן, מגילת אסתר, תחפושות… אבל הפירוש הוא הפוך ממה שחושבים

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פורים | משתה אחשורוש

(א) וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הוּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הַמֹּלֵךְ מֵהֹדּוּ וְעַד כּוּשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מְדִינָה: (ב) בַּיָּמִים הָהֵם כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ אֲשֶׁר בְּשׁוּשַׁן

הרב אברהם מרדכי גוטליב

ענייני פורים

כתוב “ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם”. בספרים של ברסלב כתוב – יש עניין שנתהפך הכל לטובה. פירוש: האדם צריך מתחילה ללכת ולהגיע למצב שהוא רואה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

ענייני פורים בדרך בעל הסולם זצוק"ל

חז”ל אמרו במסכת מגילה- “מחייב איניש לבסומיה בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי”, יש לפרש זאת על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה,

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת לך לך

הפסוק אומר- “לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך”.  הנה מקשים על זה, שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום מקודם האדם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת פנחס

מאמר תשמ”ד (תמוז תשע“ח) “וידבר ה’ אל משה לאמר צרור את המדינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כזבי

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת צו | תשע”ו

“והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה” (ויקרא ו, ה) האדם צריך להיות בבחינת מזבח – לזבוח את היקר לו – להקריב אותו קורבן לה’. מדוע

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תצווה | תשע“ד

מאמר תקט”ז (אדר א’ תשע“ד) רבנו בעה”ס מסביר שהקב”ה ברא את הבריאה הזאת מתוך מטרה מסויימת – להביא את כל הנבראים כולם לפיסגה נפלאה של דביקות וחיבור

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת כי תשא | תשע"ד

מאמר תקי”ז (אדר א’ תשע“ד) “וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה בהם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תצווה | תשע”ו

מאמר תרכ”ג (אדר א’ תשע”ו) “ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו-לי.  אהרון–נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר, בני אהרון.ועשית בגדי-קודש,

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת פקודי | תשע“ד

מאמר תקי”ט (אדר א’ תשע“ד) הענין החשוב והמהותי ביותר בחיים שלנו הוא להבין שהקב”ה נקרא הטוב והמטיב. לא כמו אדם, שכאשר עושה פעולות של גמילות חסדים, פעמים

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ויקרא | תשע“ד

מאמר תק”כ (אדר ב’ תשע“ד) “ויקרא אל משה, וידבר ה’ אליו מאוהל מועד לאמר” (ויקרא, א’, א’). האות א’ של המילה “ויקרא” היא א’ קטנה. אומר רש”י

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת צו | תשע“ד

מאמר תקכ”א (אדר ב’ תשע“ד) “ולבש הכהן מִדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו. והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושׂמו אצל המזבח”

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת שמיני | תשע“ד

מאמר תקכ”ב (אדר ב’ תשע“ד) “ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו לזקני ישראל. ויאמר אל אהרון: קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולה, תמימים, והקרב

הרב אברהם מרדכי גוטליב

חודש ניסן | חודש הגאולה

אמר רבנו בעל הסולם: ניסן מלשון ניסים שלנו. אנו מקדשים את החודש שבו נעשו ניסים לישראל, ואנו מצפים ומייחלים שהקב”ה יעשה ניסים לנו כפי שעשה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תזריע | תשע”ו

מאמר תר”ל (אדר ב’ תשע”ו) “וידבר ה’ אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נידת

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תרומה | תשע”ה

מאמר תקע”א (אדר תשע”ה) “וידבר ה’ אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי“.

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תצווה | תשע"ה

מאמר תקע”ב (אדר תשע”ה) “ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן”

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת כי תשא | תשע"ה | א

מאמר תקע”ג (אדר תשע”ה) “וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ויקהל | תשע"ה

מאמר תקע”ד (אדר תשע”ה) “ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם: אלה הדברים אשר ציוה ה’ לעשות אותם: ששת ימים תעשה מלאכה, וביום

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ויקרא | תשע"ה

מאמר תקע”ה (אדר תשע”ה) “וַיִּקְרָא, אֶל-מֹשֶׁה: וַיְדַבֵּר ה’ אֵלָיו, מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה’, מִן-הַבְּהֵמָה, מִן הַבָּקָר

הרב אברהם מרדכי גוטליב

בעניין אהבת הזולת

כבוד הרב שלום נתקלתי באחד המקומות שאמר הרב”ש שיש לעבוד בהשפעה אך ורק בתוך ה”קבוצה”.  היות ואני גר בחו”ל ולומד לבד, מדוע אי אפשר לעבוד

הרב אברהם מרדכי גוטליב

חנוכה | אז בימי חשמונאים

אזי בימי חשמנים – (13/12/2009) “אזי בימי חשמנים” – כל אחד ואחד צריך לחוות דברים אלו על בשרו. זה לא צריך להשאר בגדר של הסטוריה בלבד. הסטוריה לא

הרב אברהם מרדכי גוטליב

על החזרה בתשובה

שלום!לכבוד הרב שלום. השם זיכה אותי לחזור בתשובה ובנוסף ליקרוא מספריו של איש האלוקים “בעל הסולם” וכמו כן להיות מחובר בדרך של המחשב או להיות

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פעולות הגוף הגשמי עושות שינוי בנפש?

כבוד הרב גוטליב שלום עוברים עליי ימים של תהיות ובילבול ורציתי לשאול אותך: האם פעולות עם הגוף הגשמי אכן עושות שינוי בנפש (רבי נחמן מדבר על “למחוא

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת אמור | א

פרשת אמור             מאמר תקכ”ח (אייר תשע“ד) “ויאמר ה’ אל משה: אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אלהם: לנפש לא יטמא בעמיו” (ויקרא כא

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בהר | א

מאמר תקכ”ט (אייר תשע“ד) פרשת השבוע, פרשת “בהר”, פותחת בעניין השמיטה. וכך אומרת לנו התורה: “וידבר ה’ אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בחוקותי | א

מאמר תק”ל (אייר תשע“ד) “אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם” (ויקרא כו ג) זוהי נקודת המפתח של איש ישראל, האם הוא הולך בדרכי השי”ת או שאינו הולך בדרכי השי”ת. זוהי הנקודה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת אחרי מות

מאמר תק”פ (אייר תשע”ה) “וידבר ה’ אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה’ וימותו“ (פרשת אחרי מות, ויקרא ט”ז, א’). ידוע עניין

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת אמור | ב

מאמר תקפ”א (אייר תשע”ה) “וידבר ה’ אל משה לאמר: דבר אל אהרן, לאמר: איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם לאלקיו” (

הרב אברהם מרדכי גוטליב

בפרשת בהר | ב

מאמר תקפ”ב (אייר תשע”ה) “וידבר ה‘ אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבּת לה’.

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת ויקרא | תשע”ו

מאמר תרכ”ז (אדר ב’ תשע”ו) “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לה’, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן הקריבו את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בחוקותי | ב

מאמר תקפ”ג (אייר תשע”ה) “אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם” (פרשת בחוקותי, ויקרא כו ג). אם תלכו לפי החוקים והמצוות שאני נותן לכם, אז

הרב אברהם מרדכי גוטליב

להלחם במציאות השלילית

איך להלחם במציאות השלילית הסובבת – (29/06/2010) בס”ד תשובה לשאלתך בענין בית הספר בעימנואל, איך צריכה להיות ההתיחסות לכל הנושא המזעזע הזה?אינני בקי בפרטי המקרה כלל לאשורם,

הרב אברהם מרדכי גוטליב

תשעה באב | מגילת איכה

מגילת איכה – “איכה ישבה בדד העיר רבתי עם” “איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, היתה כאלמנה רבתי בגויים, שרתי במדינות היתה למס” איך אפשר

הרב אברהם מרדכי גוטליב

אין סוף | תשס"ט

כבוד הרב שלום, האם הבנתי נכון – התודעה הקוסמית אוגרת את כל המידע שמצטבר מכל המוחות בכל ההסטוריה האנושית. הידע הזה זמין לכל אדם כל

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תזריע

אישה כי תזריע וילדה זכר “דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא” – פירושו של

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תזריע | תשס"ט

אישה כי תזריע – (19/04/2009) “דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא“ פירושו של הרבי זצ”ל:

הרב אברהם מרדכי גוטליב

ט”ו בשבט

אל אחר אסתריס, ולא עביד פירי הנה ענין הפירות שאנו אוכלים בט”ו בשבט, הוא לרמז על כך – שזהו ההבדל בין קדושה לטומאה. דכל אדם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת לך לך

אל הארץ אשר אראך ויאמר ה’ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך”)בראשית י”ב א’) הקב”ה אומר לאברהם לנטוש את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תולדות

אברהם הוליד את יצחק “ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק”. והקשו המפרשים: דהיה צריך לפרט בתחילה שתולדות יצחק הם יעקב ועשּׂו, ולמה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת פקודי | תש"ע

אלה פקודי המשכן – (08/03/2010)   “אלה פקודי המשכן, משכן העדות” (שמות ל”ח כ”א).אמרו חז”ל: כתוב משכן פעמיים היות שנתמשכן ב’ פעמים. ומהי העדות? עדות היא שיש

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת פקודי

אלה פקודי המשכן “אלה פקודי המשכן” – הזוהר הקדוש מחלק שתי מדרגות: תרי”ג עיטין ותרי”ג פקודין. תרי”ג עיטין – תרי”ג עצות מטרם שאדם נכנס להיכל המלך, כי

הרב אברהם מרדכי גוטליב

אלול | חודש התשובה והרחמים

המושגים תשובה ורחמים טעונים ליבון. האדם הממוצע סבור שאם יחזור בתשובה, אזי הקב”ה ירחם עליו ויחיהו ויגרום להצלחת כל דרכיו, וזהו ענין “חודש התשובה והרחמים”. והגם שבודאי הקב”ה מרחם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

אלקי נשמה שנתת בי

כבוד הרב שלום  קודם כל מה שלומך?  חרגתי מנסיוני לא לכתוב לך כיון שאני נתקל בשאלות ולא מצליח להבין לבד אז במחילה ממך אנא האר

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת בחוקותי

אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם התורה מונה כאן את כל הרווחים אותם נרוויח, באם נלך בדרך התורה, ובחלק הזה התורה מאריכה הרבה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת שמות

אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה בפרשה מסופר על גזירה קשה שנגזרה על עם ישראל בהיותם במצרים: “ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת תולדות

אם כן למה זה אנכי? “ויעתר יצחק לה’ לנוכח אישתו כי עקרה היא, ויעתר לו ה’. ותהר רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר: אם כן

הרב אברהם מרדכי גוטליב

פרשת משפטים

אם כסף תלוה את עמי את העני “אם כסף תלוה את עמי את העני עימך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך” (פרשת משפטים,

הרב אברהם מרדכי גוטליב

תהלים

“אם תחנה עלי מחנה לא ירא לבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח” (מתוך המזמור “לדוד ה’ אורי וישעי”). הזוהר הקדוש אומר אשר המושג

הרב שקד אליהו פנחס

י”ז בתמוז | איך להפוך חורבן לשמחה?

הנביא זכריה (פרק ח) מתנבא: “צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים“. צום הרביעי הוא צום י”ז בתמוז

אזי בימי חשמנים | מאמר לחנוכה

"אזי בימי חשמנים" – כל אחד ואחד צריך לחוות דברים אלו על בשרו. זה לא צריך להשאר בגדר של הסטוריה בלבד. הסטוריה לא מעניינת אותנו.

כתבה על בעל הסולם זצוק"ל

מן הסדרה: מרביצי תורה מעולם החסידות אהרון סורסקי האדמו”ר רבי יהודה לייב אשלג זצוק”ל – בעל ה”סולם” שלושים שנה להסתלקותו בנגלה ובנסתר איש פלא חי