מאמרים

סינון

נושאים
רבנים
מאמר קבלה
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | הקנאה בחבר

זמן קריאה 3 דק' הקנאה בעבודת ה' של החבר | דלק לקרבת ה' שלי   קרבת חברים עובדי ה', היא מנוע רב-עוצמה, בדרכו של אדם להתקרב אל ה'. באופן

הרב שפטיה שי סגל

מאמר | הנס האמיתי של פסח

זמן קריאה 3 דק' הנס האמיתי בפסח | ההכרה בקיומו של הזולת והתמלאות אהבה כלפיו   רבנו בעל הסולם אמר: 'ניסן' משמעותו: ניסים שלנו.   בהחלט אנו זקוקים לניסים,

מאמר קבלה
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | התיקון במפגש עם החבר

זמן קריאה 3 דק' המפגש עם חבר | ביקורת על עצמי או על החבר?   "מי שמסתכל על חסרונותיו של הזולת – עוד לא התחיל לתקן את עצמו" (פתגם

מאמר קבלה
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | הבלבולים רוחניים וזהירות מהם

זמן קריאה 3 דק' הבלבולים רוחניים וזהירות מהם בדרך רבנו בעל הסולם   "הִבָּרוּ נֹשְׂאֵי כְּלֵי ה'"  (ישעיהו נב, יא)   האור וצלליו – אמת ובלבולים ישנו פתגם האומר,

מאמר קבלה
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | התנאי לאושר החברתי

זמן קריאה 2 דק' החיבור עם חברים שומר על קיום ואושר החברה כולה   "…אולם כבר הטבנו לבאר, אשר הוא חוק טבעי ומצוות ההשגחה, שמתוך שההשגחה חייבה לכל אחד

הרב שפטיה שי סגל

מאמר | בחבורה תיגאלו | הכנה לימי הפסח

זמן קריאה 2 דק' בחבורה תיגאלו | הכנה לימי הפסח   ענייני הפסח סובבים ונובעים לא מעט מעניין התחברות ישראל לחבורות-חבורות של עובדי ה'. דרך זו אנו חווים הרבה

שיעורי קבלה ומאמרי חסידות על חג השבועות
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | אחדות חברים | התנאי לקבלת התורה

זמן קריאה 2 דק' אחדות חברים – התנאי לקבלת התורה   "הרב הקדוש רבי מיכל מלכוביץ (תלמיד הרב הקדוש הר"מ מלכוביץ', מאבות חסידות סלונים) ז"ל, אמר: בזכות 'לך כנוס

מאמר קבלה
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | ואהבת לרעך כמוך

זמן קריאה 3 דק' אהבת ישראל – ובמיוחד בדיבור – כהכנה לתפילה / שפטיה סגל   הֲרֵינִי מְקַבֵּל עָלַי מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁל: וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוךָ אדם מישראל פותח את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת ויצא | תש"פ

זמן קריאה 6 דק' בס"ד  "וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶך חָרָנה" (בראשית כח, י.)  פירוש: יעקב יצא מהמידה השביעית שהיא בחי ת מלכות דקדושה אשר כוללת את כל ז'

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת ויגש | תש"פ

זמן קריאה 6 דק' בס"ד  "ולא יכל יוסף להתאפק ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו" (בראשית מה, א.)  יש לפרש: יוסף הוא

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת שמות | תש"פ

זמן קריאה 6 דק' בס" ד  "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" (שמות ב, א) .   יש לבאר ע"ד הפ ימיות: אי ש רומז לאור, ובת –

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בראשית | תש"פ

זמן קריאה 5 דק' בס"ד   "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ " .  "שמים" מורים על המשפיע, ו"ארץ" על המקבל, וה ה אומרת התורה "בראשית ברא אלוקים את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תצוה | תש"פ

זמן קריאה 6 דק' בס" ד  ע יין האפוד מתבאר ע"פ מה שפירש רב ו בעל 'הסולם' זיע"א – אפוד מלשון אי פה  דֶלת, רצ"ל , שהאדם מחפש את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת האזינו | תש"פ

זמן קריאה 2 דק' בס"ד "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף" (דברים לב, יא).  פירש"י: "כנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס לקינו פתאום, עד שהוא מקשקש ומטרף על

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת וילך | תש"פ

זמן קריאה 2 דק' בס"ד "בבוא כל ישראל לֵראות את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם" (שם לא, יא). ויש להבין

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת יתרו | תש"פ

זמן קריאה 5 דק' בס"ד "ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם… מן הבקר עד הערב. ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עושה. ואתה תחזה… ושמת

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת וישלח | תש"פ

זמן קריאה 5 דק' בס"ד "עם לבן גרתי" (בראשית לב, ה). פירש רש"י: "גרתי בגימטריא תרי"ג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי". ויש להקשות: לשם מה יעקב

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תולדות | תש"פ

זמן קריאה 4 דק' בס"ד "ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו, ויקרא שמו יעקב" (בראשית כה, כו). ויש לפרש את עניין אחיזת העקב ע"פ דברי הזוה"ק (עי'

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת וארא | תש"פ

זמן קריאה 6 דק' בס"ד "הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם וכו' הם מדברים אל פרעה מלך מצרים וכו' הוא משה ואהרן" (שמות ו, כו). פירש"י: הוא משה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת ויחי | תש"פ

זמן קריאה 5 דק' "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף, וַיֹּאמֶר מִי אֵלֶּה" (בראשית מח ח). יש להבין: כי משאלת יעקב "מי אלה" משמע שלא הכירם, והרי קודם לכן יעקב

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת חיי שרה | תש"פ

זמן קריאה 4 דק' בס"ד "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון… ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה…" (בראשית כג, א יט). כתוב בזוה"ק, ששרה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת וירא | תש"פ

זמן קריאה 4 דק' בס"ד פרשת וירא "ותצחק שרה בקרבה לאמר, אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן. ויאמר ה' אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת לך לך | תש"פ

זמן קריאה 3 דק' בס"ד פרשת לך-לך "ויאמר אלקים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה" (בראשית יז, טו). פירש"י וז"ל: "דמשמע שרי לי

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תרומה | תש"פ

זמן קריאה 5 דק' בס"ד פרשת תרומה אדר ה'תש"פ "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי" (שמות כה ב). ויש

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בשלח | תש"פ

זמן קריאה 5 דק' בס"ד פרשת בשלח – שבת שירה ה'תש"פ (מאמר תתי"ט) "דבר אל בני ישראל וישֻבו ויחנו לפני פי החירות בין מגדֹל ובין הים, לפני בעל צפון

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בא | תש"פ

זמן קריאה 5 דק' בס"ד פרשת בא שבט ה'תש"פ (מאמר תתיח) "ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפילה בכל ארץ מצרים וכו' ולכל בני ישראל היה אור

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת משפטים | תש"פ

זמן קריאה 5 דק' בס"ד פרשת משפטים שבט ה'תש"פ (מאמר תתכ"א) "וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים" (שמות כא, ז). פירש"י: "שלא תצא כיציאת עבדים

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פורים ככיפורים

זמן קריאה 2 דק' בס”ד  יום א לפרשת כי תישא ס”ט  לכב’ ידידי ומורי היקר, שלום וברכה, קבל נא תודתי על תשובתך. ברצוני לאחל לך פורים שמח, עם שמחה

מאמר קבלה
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | רצון טוב

זמן קריאה 2 דק' בס"ד, יום שלישי, כ"ג שבט תשע"ט רצון טוב אנשים מעשיים אנחנו. אנחנו ישראלים, לא?…. תגיד לי, כמה זה שווה? תגידי, איפה קנית את זה? איך

הרב שקד אליהו פנחס

מאמר | על פרשת כי תשא

זמן קריאה 4 דק' [1]“וְעָשִׂ֜יתָ כִּיּ֥וֹר נְחֹ֛שֶׁת וְכַנּ֥וֹ נְחֹ֖שֶׁת לְרָחְצָ֑ה…וְרָחֲצ֛וּ אַהֲרֹ֥ן וּבָנָ֖יו מִמֶּ֑נּוּ אֶת־יְדֵיהֶ֖ם וְאֶת־רַגְלֵיהֶֽם: בְּבֹאָ֞ם אֶל־אֹ֧הֶל מוֹעֵ֛ד יִרְחֲצוּ־מַ֖יִם וְלֹ֣א יָמֻ֑תוּ” לאחר שדנו בפרשיות הקודמות בבניית המשכן וכליו ומינוי

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | במחשכים הושיבני

זמן קריאה < 1 שנ' משל: מעשה בעשיר גדול ועצום בעל רכוש רב, ברשותו היו אוצרות ושכיות חמדה לאין ספור אשר עין לא ראתה כדוגמתם. אך כל זה לא ישוה בעינו

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת משפטים | תשע"ט | ב

זמן קריאה 4 דק' “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם“. הענין שלא נאמר כאן וידבר ה’ אל משה כמו בכל הצווים, אך לאשר הענין הזה מדבר במשפטים, ובענין המשפט אז

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת משפטים | תשע"ט | א

זמן קריאה 7 דק' מאמר תשע”ב (שבט תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “מכה אביו ואמו מות יומת” (שמות כ”א, ט”ו). מפרש הזוהר הקדוש בכמה מקומות:  “אביו דא קב”ה ואמו דא כנסת ישראל”. ולפי פירוש זה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת יתרו | תשע"ט

זמן קריאה 5 דק' “ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם, ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב. וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם, ויאמר מה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בשלח | תשע"ט

זמן קריאה 3 דק' “וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים”. אמר רבי שמחה בונם מפשיסחא זי”ע: יודען ברוכען צו גיין ארויף. יהודים צריכים לעלות למעלה. עכל”ק. צריכים לנצל כל

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בשלח | תשע"ט

זמן קריאה 5 דק' מאמר תש”ע (שבט תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו” (שמות י”ד ט’). לאחר שפרעה נותן

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת וארא | תשע"ט

זמן קריאה 8 דק' מאמר תשס”ז (טבת תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “לכן אמור לבני ישראל אני הוי”ה”. (שמות ו ו) הקב”ה אומר למשה רבנו: תאמר לבני ישראל ש‘אני הוי”ה’, דהיינו מידת הרחמים.

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת שמות | תשע"ט

זמן קריאה 8 דק' מאמר תשס”ז (טבת תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “לכן אמור לבני ישראל אני הוי”ה”. (שמות ו ו) הקב”ה אומר למשה רבנו: תאמר לבני ישראל ש‘אני הוי”ה’, דהיינו מידת הרחמים.

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת ויחי | תשע"ט

זמן קריאה 5 דק' מאמר תשס”ו (טבת תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א בברכת יעקב לבניו נאמר: “יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך ישתחוו לך בני אביך” (בראשית מ”ט ח’). וברש”י: “לפי שהוכיח את

הרב אסף אהרון מכבי

מאמר | עקרונות הריפוי הטבעי

זמן קריאה 2 דק' גופנו מצויד במערכות משוכללות, המאפשרות לו להישאר במצב של איזון ובריאות בכל עת. אין מחלה ללא סיבה. מחלה הינה לעולם תגובה נכונה של הגוף לגירוי

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | אדם שאינו נשוי כפלגא גופא?

זמן קריאה < 1 שנ' שלום לרב רציתי להבין מהי כוונת חז”ל כשאמרו שאדם שאינו נשוי הוא נחשב כפלגא גופא? בעקבות גמ’ בפסחים קי”ג שבעה מנודים לשמים: ואלו הן יהודי

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | כרחם אב על בנים

זמן קריאה < 1 שנ' משל: הוא הלך ברחוב עם בנו הקטן, הבן בכה בכיות איומות, והוא התעלם מכך, העוברים ושבים שהיו ברחוב באותה שעה, נדהמו מהתנהגותו של האב, – ‘איזה

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | ועל חוקיך שהודעתנו

זמן קריאה < 1 שנ' משל: מעשה באדם צמחוני, שהיה רגיל לאכול רק פירות וירקות, יום אחד הזמין לביתו אישיות חשובה, ורצה להכין לו סעודה מכובדת כמיטב המסורת הלא צמחונית, המארח

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | מאמר כי הם חיינו

זמן קריאה < 1 שנ' משל: הוא עלה על יצועו בשעת ליל מאוחרת למדי. לאחר מספר שעות הגיע החברותא הקבוע להעירו ע”מ שיוכלו ללמוד יחד כפי שסיכמו ביניהם יום קודם.

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | השמח בחלקו

זמן קריאה 2 דק' משל: מעשה במלך גדול ואדיר שמלך על מדינות רבות בכל העולם, ולו בן יחיד יקיר, יורש המלוכה, אשר היה אהוב עליו ביותר. יום בהיר אחד נפלו

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | בארץ צייה ועייף

זמן קריאה 2 דק' משל:   בית המשפט! רעם קולו של המזכיר, אולם הדיונים בבית המשפט הממלכתי נרגע מגעשו ונדם עם כניסת השופט. הוא פסע מעדנות למקומו, גלימתו נשרכת מאחוריו. השופט

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | גדולה שימושה

זמן קריאה < 1 שנ' משל:  אחד מגדולי הרבנים הגיע מחו”ל לביקור בזק בארץ. קהל רב התאסף בשדה התעופה לקבל את פניו. כאשר ירד מהמטוס, קרא לאחד מתלמידיו שעמד בתוך

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | קשוט עצמך

זמן קריאה < 1 שנ' משל: האיש חזר הביתה בסוף יום ארוך וקשה. הוא היה יגע, עייף ורעב לאחר עבודה מאומצת וקשה. הוא עבד בכריית פחם במכרה אזורי. על השולחן הונחה

open book on the table
אשלג

משלי מקובלים | כלים ריקים אל תמעיטי

זמן קריאה 3 דק' משל:  מינקותם הם היו חברים בלב ונפש והיוו מופת לחברות נאמנה. הם אהבו והעריצו אחד את השני ללא גבול, השתובבו יחד, דיברו יחד, חלמו יחד,

מאמר קבלה
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | התשוקה לחיים

זמן קריאה 3 דק' בס"ד, אור לז' אדר א' תשע"ט התשוקה לחיים שי 2# דיברנו על חיים מתוך רצון. חיים בהם אני רוצה, מזהה את רצונותיי היותר עמוקים, ומפתח

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | ארור המן וברוך מרדכי

זמן קריאה < 1 שנ' שאלת התלמיד: כבוד הרב, על מה הרב אמר שהמן הוא הרצון לקבל ומרדכי רצון להשפיע? תשובת הרב: כתוב בתניא שאדם צריך להחליף את היצר הרע

Father and son
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | על גידול ילדים

זמן קריאה < 1 שנ' לרב גוטליב שלום שאלה: אם הלימוד מיועד גם לנשים וגם לגברים, אז איך זה שהרב”ש אומר לביתו שהיא “ירדה ממדרגתה” מאז שנולדו ילדיה. זה נשמע

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | היקף לימוד הקבלה בעולם הדתי

זמן קריאה < 1 שנ' שלום לרב ולכל חברת ברכת שלום לפי הרב מה האחוז של העולם הדתי שלומדים קבלה האם יש הרבה רבנים כמו הרב שמלמדים קבלה? מה זה

מאמר קבלה
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | הצניעות

זמן קריאה < 1 שנ' ענין הצניעות מקורו רוחני כמ”ש “והצנע לכת עם ה’ אלקיך”. היינו שצריך להצניע כל דבר חשוב, בכדי שלא ינזק. ובגשמיות אנשים מצניעים את כספם למשל,

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | זמן למשפחה | תש"ע

זמן קריאה 2 דק' בס”ד שלום רב. יש לי שאלה הקשורה לאורחות החיים שלכם. ראיתי שאתם משקיעים את כל זמנכם הפנוי, ואף יותר מכך ללימוד. רציתי לדעת: האם יש

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | חודש אדר לפי הקבלה

זמן קריאה 5 דק' עניין השמחה בחודש אדר ופורים הפירוש לפי הקבלה של ענין משנכנס אדר מרבים בשמחה,  הוא הפוך ממה שחושבים ברחוב, ברחוב חושבים: למה מרבים בשמחה? עוד

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | חודש אדר

זמן קריאה 4 דק' מאמרי חסידות על חודש אדר    "משנכנס אדר מרבין בשמחה" מה פירוש "מרבין בשמחה"? פירש רבי ומורי זצ"ל: להרבות בקו ימין זה נקרא "מרבין בשמחה",

מאמר קבלה
הרב שפטיה שי סגל

מאמר | הכח להודות

זמן קריאה 2 דק' אחד הדברים הקשים לגבר, הוא לגשת ולומר סליחה, טעיתי. אתה צדקת. טוב… גם לאשה זה לא קל… אבל למה בעצם? מה הבעיה? שחרר, תוריד אבן

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | האפליה עדתית בעולם החרדי

זמן קריאה 2 דק' שלום!כבוד הרב שלום.אני חוזר בתשובה וכל שאני יותר ניכנס לעולם החרדי אני מגלה דברים שאני פשוט נידהם ושואל מה הקשר בין התורה הקדושה לדברים אלה?

הרב שקד אליהו פנחס

מאמר | פרשת פנחס

זמן קריאה 3 דק' פנחס הצדיק היה שליח ה’ לדבר מצווה ויש לדעת כי שליחות מתאמתת כנאמנה בשני תנאים בסיסיים אחד כשהשליח יודע מה הוא צריך להעביר ושתיים שיודע למי הוא צריך

הרב שקד אליהו פנחס

מאמר | פרשת מטות | תשע"ט

זמן קריאה 3 דק' וַיְדַבֵּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־רָאשֵׁ֣י הַמַּטּ֔וֹת לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר זֶ֣ההַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֖ר צִוָּ֥ה יְקֹוָֽק: אִישׁ֩ כִּֽי־יִדֹּ֨ר נֶ֜דֶר לַֽיקֹוָ֗ק אֽוֹ־הִשָּׁ֤בַעשְׁבֻעָה֙ לֶאְסֹ֤ר אִסָּר֙ עַל־נַפְשׁ֔וֹ לֹ֥א יַחֵ֖ל דְּבָר֑וֹ כְּכָל־הַיֹּצֵ֥א מִפִּ֖יו יַעֲשֶֽׂה:

הרב שקד אליהו פנחס

מאמר | פרשת דברים

זמן קריאה 3 דק' “אֵ֣לֶּה הַדְּבָרִ֗ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל בְּעֵ֖בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן בַּמִּדְבָּ֡ר בָּֽעֲרָבָה֩  בְּאֶ֣רֶץ מוֹאָ֑ב…הוֹאִ֣יל מֹשֶׁ֔ה בֵּאֵ֛ר אֶת־הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֖את לֵאמֹֽר… וְטַפְּכֶם֩ אֲשֶׁ֨ר אֲמַרְתֶּ֜ם לָבַ֣ז יִהְיֶ֗ה וּ֠בְנֵיכֶם אֲשֶׁ֨ר לֹא־יָדְע֤וּ

הרב שקד אליהו פנחס

מאמר | י"ז בתמוז

זמן קריאה 2 דק' איך להפוך חורבן לשמחה? / הרב שקד אליהו פנחס הנביא זכריה (פרק ח) מתנבא: “צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון

הרב שקד אליהו פנחס

מאמר | פרשת ואתחנן

זמן קריאה 4 דק' “וָאֶתְחַנַּ֖ן אֶל־יְקֹוָ֑ק בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹֽר” (דברים פרק ג, כג) יש לדעת כי כל אשר לאדם בא מה’ יתברך, ובכל עת הקב”ה ממלא את צרכינו על דרך

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת כי תשא | תשע"ה | ב

זמן קריאה 10 דק' “וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם”

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | האם הבורא בלתי משתנה?

זמן קריאה < 1 שנ' שלום!שלום כבוד הרב, ישנה שאלה פרדוקסלית מבחינה לוגית המציקה לי ומאוד מעניינת לטעמי: אם הבורא או האור העליון הוא קבוע ואינו משתנה איך יתכן שצמצם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | אמונה למעלה מהדעת

זמן קריאה 2 דק' לרב גוטליב שלום רב, הרב מדגיש בשעורים שבאתר “ברכת שלום”, את החשיבות של אמונה למעלה מהדעת, שפירושה אמונה ללא ידיעה, שאף עומדת בניגוד להבנות השכליות של

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | אמונה מול ידיעה

זמן קריאה < 1 שנ' בס”ד כבוד הרב שלום, עליי לקיים תורה ומצוות כי זהו רצונו של הקב”ה וזוהי סיבה היחידה שמחייבת אותי לעשות ולפעול בעולם כי כל סיבה אחרת היא פסולה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | אמונה

זמן קריאה < 1 שנ' לכבוד הרב ערב טוב! כיצד מגיעים לידי הרגשת מציאות השם באופן מתמיד ?כך שכל מחשבותי ורצונותי יהיו נתונים רק לו יתברך בברכה,…………. בס”ד. ע”י מציאת חן בעיני

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בראשית

זמן קריאה 3 דק' לכב’ החברים היקרים שיחיו לנצח. עברנו את החודש הנפלא חודש תשרי. כולו מלא בימים קדושים שקבעה התורה, מלא בתפילות מרוממות, מלא בכינוסים משמחים, והרבה אירועים

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | על חשיבות המעמד של בת מצווה

זמן קריאה 2 דק' שלום כבוד הרב, 1. מדוע לא נהוג שרב יגיע לבת מצווה? 2. פעמים רבות מסיבות בת המצווה נראות לי ריקות מתוכן (אוכלים והולכים הביתה, ללא

מאמר קבלה
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | חכמת הקבלה | מטרות ויעדים

זמן קריאה 7 דק' בורא העולם ברא את הבריאה כולה בכדי להטיב לנבראיו, דהיינו בכדי שיהיה גילוי אלוקותו בין כל בני אדם. על כן ברא באדם טבע המכונה בשם

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פורים | עם מפוזר ומפורד

זמן קריאה 2 דק' מפוזרים ומפורדים מובא בספר “שמעתי” שהמן אמר: היות והם מפוזרים ומפורדים, כל אחד עושה רק בשביל עצמו ואין לו בכלל עסק עם השני, ז”א, שאין

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פורים | לעשות כרצון איש ואיש

זמן קריאה 3 דק' ביאורים על מגילת אסתר “וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת אֵין אֹנֵס כִּי כֵן יִסַּד הַמֶּלֶךְ עַל כָּל רַב בֵּיתוֹ לַעֲשׂוֹת כִּרְצוֹן אִישׁ וָאִישׁ” (מגילת אסתר א’ ח’)  

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | לימוד קבלה לנשים

זמן קריאה 2 דק' א) נשאלתי מה דעתי בענין לימוד חכמת הקבלה לנשים:תשובה: בזמנו נשים כלל לא היו לומדות תורה, אלא היו נבערות מדעת, ומקומן במטבח, בקושי יודעות את

מאמר קבלה
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | לכתך אחרי במדבר

זמן קריאה 5 דק' המדבר – במשמעות הפשוטה שלו הוא – שהאדם מחפש להתחבר עם הבורא. דאין לאדם שום חשיבות להתחבר עם משהו בחיים, אלא עם הבורא. והאדם מטבעו

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פורים | משנכנס אדר מרבים בשמחה

זמן קריאה 6 דק' משנכנס אדר מרבים בשמחה   עניין “מרבים” רמוז בפרשת  שקלים : “כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם” כדי שלא יהיה בהם נגף תפקוד אותם .

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פורים | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 3

זמן קריאה 3 דק' משנכנס אדר מרבין בשמחה | 3 כתוב בגמרא (תענית כט.) “משנכנס אדר מרבים בשמחה”. ולהבין ענין של אדר, ביאר רבינו בעל “הסולם”, דהוא מלשון הכתוב

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פורים | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 4

זמן קריאה 5 דק' משנכנס אדר מרבין בשמחה | 4 חז”ל אמרו: משנכנס אדר מרבין בשמחה, ברחוב חושבים: למה מרבים בשמחה? עוד מעט אוכלים אזני המן, מגילת אסתר, תחפושות…

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פורים | משתה אחשורוש

זמן קריאה 3 דק' משתה אחשורוש   (א) וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הוּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הַמֹּלֵךְ מֵהֹדּוּ וְעַד כּוּשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מְדִינָה: (ב) בַּיָּמִים הָהֵם כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ עַל כִּסֵּא

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | ענייני פורים

זמן קריאה 26 דק' ביאורים בענייני חג הפורים   כתוב “ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם” בספרים של ברסלב כתוב – יש עניין שנתהפך הכל לטובה. פירוש: האדם

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פורים בדרך בעל הסולם

זמן קריאה 4 דק' ענייני פורים על פי בעל הסולם | הרב יהודה לייב אשלג זצ"ל חז”ל אמרו במסכת מגילה- “מחייב איניש לבסומיה בפוריא עד דלא ידע בין ארור

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | פרסום חכמת הקבלה

זמן קריאה < 1 שנ' כבוד הרב:האם היו מקובלים בעבר שרצו לפרסם את הקבלה לההמון עם?תודה…………….. בס”ד ל………………. היקר שלום וברכה בכל הדורות הקבלה היתה נחלתם של יחידים, אשר שמרוה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת לך לך

זמן קריאה 4 דק' הפסוק אומר- “לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך”.  הנה מקשים על זה, שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום מקודם האדם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת פנחס

זמן קריאה 7 דק' מאמר תשמ”ד (תמוז תשע“ח) “וידבר ה’ אל משה לאמר צרור את המדינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כזבי

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת צו | תשע”ו

זמן קריאה 6 דק' “והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה” (ויקרא ו, ה) האדם צריך להיות בבחינת מזבח – לזבוח את היקר לו – להקריב אותו קורבן לה’. מדוע

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תצווה | תשע“ד

זמן קריאה 10 דק' מאמר תקט”ז (אדר א’ תשע“ד) רבנו בעה”ס מסביר שהקב”ה ברא את הבריאה הזאת מתוך מטרה מסויימת – להביא את כל הנבראים כולם לפיסגה נפלאה של דביקות וחיבור

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת כי תשא | תשע"ד

זמן קריאה 12 דק' מאמר תקי”ז (אדר א’ תשע“ד) “וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה בהם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תצווה | תשע”ו

זמן קריאה 5 דק' מאמר תרכ”ג (אדר א’ תשע”ו) “ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו-לי.  אהרון–נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר, בני אהרון.ועשית בגדי-קודש,

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת פקודי | תשע“ד

זמן קריאה 9 דק' מאמר תקי”ט (אדר א’ תשע“ד) הענין החשוב והמהותי ביותר בחיים שלנו הוא להבין שהקב”ה נקרא הטוב והמטיב. לא כמו אדם, שכאשר עושה פעולות של גמילות חסדים, פעמים

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת ויקרא | תשע“ד

זמן קריאה 6 דק' מאמר תק”כ (אדר ב’ תשע“ד) “ויקרא אל משה, וידבר ה’ אליו מאוהל מועד לאמר” (ויקרא, א’, א’). האות א’ של המילה “ויקרא” היא א’ קטנה. אומר רש”י

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת צו | תשע“ד

זמן קריאה 10 דק' מאמר תקכ”א (אדר ב’ תשע“ד) “ולבש הכהן מִדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו. והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושׂמו אצל המזבח”

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת שמיני | תשע“ד

זמן קריאה 6 דק' מאמר תקכ”ב (אדר ב’ תשע“ד) “ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו לזקני ישראל. ויאמר אל אהרון: קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולה, תמימים, והקרב

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | חודש ניסן | חודש הגאולה

זמן קריאה 12 דק' אמר רבנו בעל הסולם: ניסן מלשון ניסים שלנו. אנו מקדשים את החודש שבו נעשו ניסים לישראל, ואנו מצפים ומייחלים שהקב”ה יעשה ניסים לנו כפי שעשה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תזריע | תשע”ו

זמן קריאה 8 דק' מאמר תר”ל (אדר ב’ תשע”ו) “וידבר ה’ אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נידת

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תרומה | תשע”ה

זמן קריאה 7 דק' מאמר תקע”א (אדר תשע”ה) “וידבר ה’ אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי“.

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תצווה | תשע"ה

זמן קריאה 7 דק' מאמר תקע”ב (אדר תשע”ה) “ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן”

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת כי תשא | תשע"ה | א

זמן קריאה 10 דק' מאמר תקע”ג (אדר תשע”ה) “וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת ויקהל | תשע"ה

זמן קריאה 8 דק' מאמר תקע”ד (אדר תשע”ה) “ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם: אלה הדברים אשר ציוה ה’ לעשות אותם: ששת ימים תעשה מלאכה, וביום

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת ויקרא | תשע"ה

זמן קריאה 8 דק' מאמר תקע”ה (אדר תשע”ה) “וַיִּקְרָא, אֶל-מֹשֶׁה: וַיְדַבֵּר ה’ אֵלָיו, מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה’, מִן-הַבְּהֵמָה, מִן הַבָּקָר

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | אהבת הזולת

זמן קריאה < 1 שנ' כבוד הרב שלום נתקלתי באחד המקומות שאמר הרב”ש שיש לעבוד בהשפעה אך ורק בתוך ה”קבוצה”.  היות ואני גר בחו”ל ולומד לבד, מדוע אי אפשר לעבוד

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | חנוכה | אז בימי חשמונאים

זמן קריאה 8 דק' אזי בימי חשמנים  “אזי בימי חשמנים” – כל אחד ואחד צריך לחוות דברים אלו על בשרו. זה לא צריך להשאר בגדר של הסטוריה בלבד. הסטוריה לא מעניינת

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | החזרה בתשובה

זמן קריאה < 1 שנ' שלום!לכבוד הרב שלום. השם זיכה אותי לחזור בתשובה ובנוסף ליקרוא מספריו של איש האלוקים “בעל הסולם” וכמו כן להיות מחובר בדרך של המחשב או להיות

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | פעולות הגוף הגשמי והשינוי הנפשי?

זמן קריאה 2 דק' כבוד הרב גוטליב שלום עוברים עליי ימים של תהיות ובילבול ורציתי לשאול אותך: האם פעולות עם הגוף הגשמי אכן עושות שינוי בנפש (רבי נחמן מדבר על “למחוא

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת אמור | א

זמן קריאה 12 דק' פרשת אמור             מאמר תקכ”ח (אייר תשע“ד) “ויאמר ה’ אל משה: אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אלהם: לנפש לא יטמא בעמיו” (ויקרא כא

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בהר | א

זמן קריאה 14 דק' מאמר תקכ”ט (אייר תשע“ד) פרשת השבוע, פרשת “בהר”, פותחת בעניין השמיטה. וכך אומרת לנו התורה: “וידבר ה’ אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בחוקותי | א

זמן קריאה 10 דק' מאמר תק”ל (אייר תשע“ד) “אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם” (ויקרא כו ג) זוהי נקודת המפתח של איש ישראל, האם הוא הולך בדרכי השי”ת או שאינו הולך בדרכי השי”ת. זוהי הנקודה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת אחרי מות

זמן קריאה 10 דק' מאמר תק”פ (אייר תשע”ה) “וידבר ה’ אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה’ וימותו“ (פרשת אחרי מות, ויקרא ט”ז, א’). ידוע עניין

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת אמור | ב

זמן קריאה 6 דק' מאמר תקפ”א (אייר תשע”ה) “וידבר ה’ אל משה לאמר: דבר אל אהרן, לאמר: איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם לאלקיו” (

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | בפרשת בהר | ב

זמן קריאה 6 דק' מאמר תקפ”ב (אייר תשע”ה) “וידבר ה‘ אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבּת לה’.

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת ויקרא | תשע”ו

זמן קריאה 7 דק' מאמר תרכ”ז (אדר ב’ תשע”ו) “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לה’, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן הקריבו את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בחוקותי | ב

זמן קריאה 8 דק' מאמר תקפ”ג (אייר תשע”ה) “אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם” (פרשת בחוקותי, ויקרא כו ג). אם תלכו לפי החוקים והמצוות שאני נותן לכם, אז

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | המלחמה במציאות השלילית

זמן קריאה 4 דק' איך להלחם במציאות השלילית הסובבת  תשובה לשאלתך בענין בית הספר בעימנואל, איך צריכה להיות ההתיחסות לכל הנושא המזעזע הזה?אינני בקי בפרטי המקרה כלל לאשורם, אולם

שיעורים ומאמרים על תשעה באב וי"ז בתמוז | חורבן בית המקדש | צום
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | תשעה באב | מגילת איכה

זמן קריאה 3 דק' מגילת איכה  “איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, היתה כאלמנה רבתי בגויים, שרתי במדינות היתה למס” איך אפשר ללמוד את הפסוק הראשון במגילת איכה ע”פ

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | האין סוף | תשס"ט

זמן קריאה 2 דק' כבוד הרב שלום, האם הבנתי נכון – התודעה הקוסמית אוגרת את כל המידע שמצטבר מכל המוחות בכל ההסטוריה האנושית. הידע הזה זמין לכל אדם כל

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תזריע

זמן קריאה 4 דק' אישה כי תזריע וילדה זכר “דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא” – פירושו של

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תזריע | תשס"ט

זמן קריאה 7 דק' אישה כי תזריע – (19/04/2009) “דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא“ פירושו של הרבי זצ”ל:

מאמר קבלה וחסידות | ט"ו בשבט
הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | ט”ו בשבט

זמן קריאה 4 דק' ט"ו בשבט | אל אחר אסתריס, ולא עביד פירי הנה ענין הפירות שאנו אוכלים בט”ו בשבט, הוא לרמז על כך – שזהו ההבדל בין קדושה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת לך לך

זמן קריאה 2 דק' אל הארץ אשר אראך ויאמר ה’ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך”)בראשית י”ב א’) הקב”ה אומר לאברהם לנטוש את

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תולדות

זמן קריאה 2 דק' אברהם הוליד את יצחק “ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק”. והקשו המפרשים: דהיה צריך לפרט בתחילה שתולדות יצחק הם יעקב ועשּׂו, ולמה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת פקודי | תש"ע

זמן קריאה 5 דק' אלה פקודי המשכן – (08/03/2010)   “אלה פקודי המשכן, משכן העדות” (שמות ל”ח כ”א).אמרו חז”ל: כתוב משכן פעמיים היות שנתמשכן ב’ פעמים. ומהי העדות? עדות היא שיש

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת פקודי

זמן קריאה 3 דק' אלה פקודי המשכן “אלה פקודי המשכן” – הזוהר הקדוש מחלק שתי מדרגות: תרי”ג עיטין ותרי”ג פקודין. תרי”ג עיטין – תרי”ג עצות מטרם שאדם נכנס להיכל המלך, כי

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | אלול | חודש התשובה והרחמים

זמן קריאה 3 דק' המושגים תשובה ורחמים טעונים ליבון. האדם הממוצע סבור שאם יחזור בתשובה, אזי הקב”ה ירחם עליו ויחיהו ויגרום להצלחת כל דרכיו, וזהו ענין “חודש התשובה והרחמים”. והגם שבודאי הקב”ה מרחם

הרב אברהם מרדכי גוטליב

שו"ת | ברכת אלוקי נשמה שנתת בי

זמן קריאה 2 דק' כבוד הרב שלום  קודם כל מה שלומך?  חרגתי מנסיוני לא לכתוב לך כיון שאני נתקל בשאלות ולא מצליח להבין לבד אז במחילה ממך אנא האר

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת בחוקותי

זמן קריאה 3 דק' אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם התורה מונה כאן את כל הרווחים אותם נרוויח, באם נלך בדרך התורה, ובחלק הזה התורה מאריכה הרבה

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת שמות

זמן קריאה 3 דק' אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה בפרשה מסופר על גזירה קשה שנגזרה על עם ישראל בהיותם במצרים: “ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת תולדות

זמן קריאה 3 דק' אם כן למה זה אנכי? “ויעתר יצחק לה’ לנוכח אישתו כי עקרה היא, ויעתר לו ה’. ותהר רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר: אם כן

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | פרשת משפטים

זמן קריאה 3 דק' אם כסף תלוה את עמי את העני “אם כסף תלוה את עמי את העני עימך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך” (פרשת משפטים,

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | תהלים

זמן קריאה 4 דק' “אם תחנה עלי מחנה לא ירא לבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח” (מתוך המזמור “לדוד ה’ אורי וישעי”). הזוהר הקדוש אומר אשר המושג

הרב שקד אליהו פנחס

מאמר | י”ז בתמוז | איך להפוך חורבן לשמחה?

זמן קריאה 2 דק' הנביא זכריה (פרק ח) מתנבא: “צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים“. צום הרביעי הוא צום י”ז בתמוז

הרב אברהם מרדכי גוטליב

מאמר | אזי בימי חשמנים | מאמר לחנוכה

זמן קריאה 8 דק' "אזי בימי חשמנים" – כל אחד ואחד צריך לחוות דברים אלו על בשרו. זה לא צריך להשאר בגדר של הסטוריה בלבד. הסטוריה לא מעניינת אותנו.

כתבה | בעל הסולם זצוק"ל

זמן קריאה 7 דק' מן הסדרה: מרביצי תורה מעולם החסידות אהרון סורסקי האדמו”ר רבי יהודה לייב אשלג זצוק”ל – בעל ה”סולם” שלושים שנה להסתלקותו בנגלה ובנסתר איש פלא חי