עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

הזמנה מינימלית 300, סכום ההזמנה הנוכחי שלך הוא 0.00

מאמרי בעל הסולם להאזנה

קריינות | מהות חכמת הקבלה

קריינות להאזנה | מאמר מהות חכמת הקבלה | מהרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ”ל מאמר ‘מהות חכת הקבלה ‘ עוסק בביאור מהות החכמה ; בענין ריבוי הפרצופים והעולמות שבה ; ביאור השפה המדוברת בה שהיא ‘שפת הענפים’ ; הממשיות שבחכמה ; ודרך מסירתה מרב לתלמיד.   לשיעורי וידאו במאמר מהות חכמת הקבלה | מהרב יהודה […]

קריינות | מהות הדת ומטרתה

קריינות להאזנה | מאמר מהות הדת ומטרתה | מהרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ”ל מאמר מקיף המתמקד בנושאים הבאים: השי”ת הוא הטוב המוחלט ומטרתו בבריאה להיטיב לנבראיו ; השגחת השי”ת היא מטרתית שאין מידת הטוב ניכרת בטרם בואה לשלב הסופי ; שתי דרכים להגעה למטרה שהם ‘דרך תורה’ ו’דרך יסורים’ והם התפתחות מדעת ושלא מדעת […]

קריינות | מאמר מתן תורה

  מאמר מקיף בהסבר ענין נתינת התורה דווקא לעם ישראל ; ומדוע עם ישראל מכונה עם הנבחר אם קיבל התורה רק מפני ששאר האומות לא רצו לקבלה ; כיצד יתכן ומהי הסיבה שמצוות “ואהבת לרעך כמוך” כוללת בקרבה כל התורה ; כיצד שייך לקיים למעשה מצוה זו ; מהי דבקות ; מדוע לא נבראנו עם […]

קריינות | מאמר לסיום הזוהר

קריינות להאזנה | מאמר לסיום הזוהר | מהרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ”ל נאמר בל”ג בעומר תשי”ג בעת הסעודה לרגל סיום כתיבת פירוש “הסולם” על הזוהר הקדוש ובו מבואר: הדבקות בבורא היא על ידי השוואת הצורה בעבודה על מנת להשפיע ; דבקות במוחא וליבא ; הכח להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע ; מעלותו של […]

קריינות | מאמר השלום

קריינות להאזנה | מאמר השלום | מהרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ”ל מחקר מדעי על בסיס נסיוני בדבר החיוב של עבודת השי”ת   לשיעורי קבלה בווידאו בכתבי בעל הסולם לקריאת מאמר השלום | מבעל הסולם |  PDF להאזנה לקריינות מאמר השכל הפועל  לרכישת הספר ‘מתן תורה’ (עם מאמר השלום) | מאמרים מבעל הסולם   וגר […]

קריינות | מאמר השכל הפועל

קריינות להאזנה | מאמר השכל הפועל | מהרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ”ל עפ”י כתב יד של בעל הסולם   לשיעורי קבלה בווידאו בכתבי בעל הסולם לקריאת מאמר השכל הפועל | מבעל הסולם |  PDF להאזנה לקריינות מאמר שכל הפועל  חכמת הקבלה  לרכישת הספר ‘מתן תורה’ (עם מאמר השלום) | מאמרים מבעל הסולם   שכל […]

קריינות | מאמר הערבות

קריינות להאזנה | מאמר הערבות | מהרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ”ל מאמר “הערבות” הינו המשך למאמר מתן תורה ובו מבואר ענין הערבות שכל ישראל ערבים זה לזה וערבים לכלל העולם, וכן ייחודו של עם ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש.   לשיעורי קבלה בווידאו בכתבי בעל הסולם לקריאת מאמר הערבות | מבעל הסולם |  PDF […]

קריינות | מאמר החירות | חלק ב

קריינות להאזנה | מאמר החירות | חלק ב מבאר את ענין שלילת החרות שבאדם שהינו חויב לפעול על ידי ב’ גורמים שהם התענוג והמכאוב ; מבאר ד’ גורמים המשתתפים ביצירתו של אדם ועל פיהם נבנית כל מחשבתו והכרתו ; מבאר חיוב הבחירה בסביבה טובה שעל פיה נגזר כח הבחירה האדם ; מבאר באריכות את ענין […]

קריינות | מאמר החירות | חלק א

קריינות להאזנה | מאמר החירות | חלק א מבאר את ענין שלילת החרות שבאדם שהינו חויב לפעול על ידי ב’ גורמים שהם התענוג והמכאוב ; מבאר ד’ גורמים המשתתפים ביצירתו של אדם ועל פיהם נבנית כל מחשבתו והכרתו ; מבאר חיוב הבחירה בסביבה טובה שעל פיה נגזר כח הבחירה האדם ; מבאר באריכות את ענין […]

קריינות | מאמר החומר והצורה שבחכמת הקבלה

קריינות להאזנה | מאמר החומר והצורה שבחכמת הקבלה | מהרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ”ל מאמר החומר והצורה בחכמת הקבלה, הינו תחילת מאמר שפורסם בקונטרס השלישי מסדרת הקונטרסים של מתן-תורה. היה אמור להיות לו המשך, אבל הוצאת הקונטרסים הופסקה, ואין בידינו אלא את תחילת המאמר.   לשיעורי קבלה בווידאו בכתבי בעל הסולם לקריאת מאמר החומר […]

קריינות | הקדמה לתע”ס | חלק ד

קריינות להאזנה | הקדמה לתלמוד עשר הספירות | חלק ד | אותיות פו – קנו ההקדמה לתלמוד עשר הספירות מורכבת למעשה משני הקדמות שונות שאוחדו לאחת בהדפסה מאוחרת. היא נכתבה בשנת תרצ”ז כהקדמה לפירוש המקיף של בעל הסולם לכתבי האר”י, והיא מקיפה נושאים רבים העומדים ברומו של עולם היהדות, אותם הוא מבאר בבהירות רבה. ההקדמה ארוכה […]

קריינות | הקדמה לתע”ס | חלק ג

קריינות להאזנה | הקדמה לתלמוד עשר הספירות | חלק ג | אותיות מז -פה ההקדמה לתלמוד עשר הספירות מורכבת למעשה משני הקדמות שונות שאוחדו לאחת בהדפסה מאוחרת. היא נכתבה בשנת תרצ”ז כהקדמה לפירוש המקיף של בעל הסולם לכתבי האר”י, והיא מקיפה נושאים רבים העומדים ברומו של עולם היהדות, אותם הוא מבאר בבהירות רבה. ההקדמה ארוכה מאד […]

קריינות | הקדמה לתע”ס | חלק ב

קריינות להאזנה | הקדמה לתלמוד עשר הספירות | חלק ב | אותיות כד – מו ההקדמה לתלמוד עשר הספירות מורכבת למעשה משני הקדמות שונות שאוחדו לאחת בהדפסה מאוחרת. היא נכתבה בשנת תרצ”ז כהקדמה לפירוש המקיף של בעל הסולם לכתבי האר”י, והיא מקיפה נושאים רבים העומדים ברומו של עולם היהדות, אותם הוא מבאר בבהירות רבה. ההקדמה ארוכה […]

קריינות | הקדמה לתע”ס | חלק א

קריינות להאזנה | הקדמה לתלמוד עשר הספירות | חלק  א | אותיות א – כג ההקדמה לתלמוד עשר הספירות מורכבת למעשה משני הקדמות שונות שאוחדו לאחת בהדפסה מאוחרת. היא נכתבה בשנת תרצ”ז כהקדמה לפירוש המקיף של בעל הסולם לכתבי האר”י, והיא מקיפה נושאים רבים העומדים ברומו של עולם היהדות, אותם הוא מבאר בבהירות רבה. ההקדמה ארוכה […]

יח | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ג-ו

(00:00)  מבוא(08:20) דף ה טור א “וז”ס ז’ תקוני” (אות ו)(18:45) דף ה טור א ” וז”ס ז’ ”  (אות ו) אות ו זהר ו) סתרא גו סתרא, אתתקן ואזדמן, בחד גולגלתא, מלייא טלא דבדולחא. קרומא דאוירא אזדכך וסתים, אינון עמר נקי תליין בשקולא. רעוא דרעוין אתגליא בצלותא דתתאי. אשגחא פקיחא דלא נאים, ונטיר תדירא. אשגחותא דתתא באשגחותא […]

יז | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ג-ו

(00:10) חזרה מהתחלה (מאות ג)(09:00) דף ד טור א “פירוש” (אות ה)(10:18) דף ד טור ב “פירוש.” (אות ו)(18:50) דף ה טור א “וז”ס ז’” (אות ו)(20:20) דף ה טור א “וזה אמרו” (אות ו)(24:00) שיחה עם תלמידים בענייני היום(27:15) דף ה טור ב “וזה אמרו” (אות ו) אות ג זהר ג) תאנא. ספרא דצניעותא, […]

יד2 | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות יג

לימוד תלמידים(01:50) דף ב אות ג (03:25) דף ג טור א אמ”ש(07:07)  דף ג טור א “וזה אמרו”(19:10) סוף אות ג זהר ג) תאנא. ספרא דצניעותא, ספרא, דשקיל במתקלא. דעד דלא הוה מתקלא, לא הוו משגיחין אפין באפין, ומלכין קדמאין מיתו, וזיוניהון לא אשתכחו, וארעא אתבטלת. פירוש הסולם ג) תאנא ספרא דצניעותא וכו’: למדנו. ספר הצניעות הוא ספר […]

יד1 | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות יג

(00:27) דף יא טור א “מלובשים בהם”  (יג) (00:50) דף יא טור א “וכבר ידעת” (אות יג)(05:55) דף יא טור ב “ונודע, שעם” (אות יג)(15:05) דף יב טור א אות יד(17:55) דף יב טור א אות טו(19:50) דף יב טור ב אות טז(38:05) דף יב טור ב “השערות מה הם” (טז)(55:55) דף יג טור א “ומתוך שחכמה” […]

יד | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות יג

(00:00) דף י טור ב אות יג(20:40) דף יא טור ב “ונודע, שעם” (אות יג) אות יג זהר יג) ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים, שליט דכר בנוקבא. דכתיב וצדיק יסוד עולם, נהיר יו”ד בתרין, ונהיר ומעבר לנוקבא. אתייחד יו”ד בלחודוי, סליק בדרגוי לעילא לעילא. אתחשכא נוקבא, ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי. אתא מפתחא דכליל בשית, […]

יג | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ט-יג

(00:00) דף ז טור ב אות ט(15(05) דף ט טור א אות י(18:35) דף ט טור ב אות יא(25:00) דף ט טור ב אות יב(34:35) דף י טור ב אות יג אות ט זהר ט) גלופי דגליפין כחיזו דחויא אריך, ומתפשט לכאן ולכאן, זנבא ברישא. רישא אחיד אכתפין, אעבר וזעים, נטר וגניז. חד לאלף יומין […]

יב | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ז-יא

(00:00) דף ז טור ב אות ט(03:20) הסבר: חושך, חלל פנוי(07:45) דף ח טור א “פירוש. ” (אות  ט)(10:30) דף ח טור א “וזה אמרו ” (אות  ט)(12:20) פרשת וירא דף פג טור ב “פנימיות הדברים”  (אות רפו)(13:30) פרשת וירא דף סג טור ב אות ריד(23:55) פרשת וירא דף סד טור ב אות רטז(26:20) פרשת […]

יא | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ו-ז

(00:00) דף ה טור א “ידעת שגם” (אות ו)(14:42) דף ה טור ב “וז”ש רעוא” (אות ו)(18:10) דף ו טור א “והנך מוצא” (אות ו)(22:25) דף ו אות ז למעלה(23:30) דף ו טור ב אות ז(26:00) דף ז טור א אות ח(38:00)  הסבר: עיקר התיקונים באצילות מכונים מל”צ אות ו זהר ו) סתרא גו סתרא, אתתקן […]

י | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ו-יב

(00:00) חזרה אות ו(04:00) דף ו אות ז למטה(10:05) דף ז טור א אות ח(17:58) דף ט טור א “תנינים על המים”(27:20) דף ט טור א אות י(31:15) דף ט טור ב אות יא(36:35) דף ט טור ב אות יב(44:45) חזרה אות ו זהר ו) סתרא גו סתרא, אתתקן ואזדמן, בחד גולגלתא, מלייא טלא דבדולחא. קרומא […]

ט | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ז- ח, יב-יג

(00:00) דף ט טור ב אות יב(11:50) דף י טור ב אות יג(31:00) דף ו טור ב אות ז(46:50) דף ז טור א אות ח  אות ז זהר ז) בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, שיתא בראשית עלייהו, כלוהו לתתא, ותליין משבעה דגולגלתא עד יקירו דיקירותא, והארץ תניינא לאו בחושבן והא אתמר. ומההיא דאתלטייא […]

ח | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ד-ה

(00:00) מדוע עתיק קו אחד(03:10) דף ג טור ב אות ד (04:40) דף ד אות ה למעלה(05:19) דף ד אות ה למטה(11:38)  יש הבדל בין הנשמות לז”א: ז”א כשעולה מקבל מוחין, נשמות שעולות צריכות תיקון ערלה(19:10) עניין כריתת הערלה: תע”ס חלק י”ד  דף א’תצח אותיות ה -ח(26:08) דף ד טור ב “פירוש. אחר שביאר” (אות ו)(31:28) דף ב […]

ז | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ו

(00:00) מבוא(01:30) תיקון מל”צ(25:45)  דף ה טור א “וזה סוד ז’” (אות ו)(28:50) חזרה אות ו זהר ו) סתרא גו סתרא, אתתקן ואזדמן, בחד גולגלתא, מלייא טלא דבדולחא. קרומא דאוירא אזדכך וסתים, אינון עמר נקי תליין בשקולא. רעוא דרעוין אתגליא בצלותא דתתאי. אשגחא פקיחא דלא נאים, ונטיר תדירא. אשגחותא דתתא באשגחותא דנהירו דעלאה. תרין נוקבין דפרדשקא, דאתער רוחא […]

ו | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ו

(00:00) מבוא(01:30) תיקון מל”צ(25:45)  דף ה טור א “וזה סוד ז’” (אות ו)(28:50) חזרה ו) סתרא גו סתרא, אתתקן ואזדמן, בחד גולגלתא, מלייא טלא דבדולחא. קרומא דאוירא אזדכך וסתים, אינון עמר נקי תליין בשקולא. רעוא דרעוין אתגליא בצלותא דתתאי. אשגחא פקיחא דלא נאים, ונטיר תדירא. אשגחותא דתתא באשגחותא דנהירו דעלאה. תרין נוקבין דפרדשקא, דאתער רוחא לכלא. [עי’ 1, 2 – ד”ה תיקון […]

ה | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ה-ו

(00:30) אות ו למטה פיסקא “פירוש. אחר שביאר, שהמתקלא” באמצע “הנה זה רק לבחינת יציאת החכמה בלבדה”  (7:30) אות ה “פירוש המתקלא התלויה” (15:40) אות ו פיסקא “וז”ס ז’ תיקוני”  (17:40) אות ו פיסקא “וזה אמרו. בחד גלגלתא” (26:50) אות ו פיסקא “וזה אמרו. אינון עמר” אות ה זהר ה) האי מתקלא תלי באתר דלא הוה, אתקלו ביה אינון […]

ד | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ג-ד

(00:00) הקדמה  (27:40) אות ג -ד למעלה (28:50) אות ד למטה אות ג זהר ג) תאנא. ספרא דצניעותא, ספרא, דשקיל במתקלא. דעד דלא הוה מתקלא, לא הוו משגיחין אפין באפין, ומלכין קדמאין מיתו, וזיוניהון לא אשתכחו, וארעא אתבטלת. פירוש הסולם ג) תאנא ספרא דצניעותא וכו’: למדנו. ספר הצניעות הוא ספר השוקל במאזנים. כלומר, ספר המדבר ממשקל האורות במאזנים, נקרא […]

ג | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ה-ו

(00:00) הקדמה (7:50) אות ה  (46:50) אות ו למטה “סתרא גו סתרא” (56:50) אות ה למטה “פירוש המתקלא” (58:50) אות ו למטה “פירוש אחר שביאר” אות ה זהר ה) האי מתקלא תלי באתר דלא הוה, אתקלו ביה אינון דלא אשתכחו. מתקלא קאים בגופיה. לא אתאחד, ולא אתחזי. ביה סליקו, וביה סלקין דלא הוו, והוו, ויהויין. פירוש הסולם ה) האי מתקלא […]

ב | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ג

(00:00) אות ג  (49:50) תע”ס חלק יד דף א’תצח אות ו (53:20) חזרה לאות ג(55:30) אות ו  אות ג זהר ג) תאנא. ספרא דצניעותא, ספרא, דשקיל במתקלא. דעד דלא הוה מתקלא, לא הוו משגיחין אפין באפין, ומלכין קדמאין מיתו, וזיוניהון לא אשתכחו, וארעא אתבטלת. פירוש הסולם ג) תאנא ספרא דצניעותא וכו’: למדנו. ספר הצניעות הוא ספר השוקל במאזנים. כלומר, ספר המדבר […]

א | ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב”ש | אות ג-ד

(00:00) אות ג למטה פיסקה ראשונה (8:40) אות ג למטה פיסקה אחרונה (17:10) אות ד למטה (46:25) “עד דרישא דכסופא” אות ג זהר ג) תאנא. ספרא דצניעותא, ספרא, דשקיל במתקלא. דעד דלא הוה מתקלא, לא הוו משגיחין אפין באפין, ומלכין קדמאין מיתו, וזיוניהון לא אשתכחו, וארעא אתבטלת. פירוש הסולם ג) תאנא ספרא דצניעותא וכו’: למדנו. ספר הצניעות הוא ספר השוקל במאזנים. […]

ההקלטות בעמוד זה התקבלו באדיבות ידידנו מעמותת אור הסולם

גולשים מספרים

כמה מילים טובות שרשמו עלינו לאורך הזמן…

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הרשמה לאתר
תכני האתר המלאים נפתחים רק לגולשים רשומים (הרשמה בחינם!)
להמשך גלישה יש לבצע הרשמה אותה ניתן לבטל בכל עת.
הרשמה
+