כל השיעורים

סינון

נושאים
רבנים
אורך שיעור

הכנה לפסח בדרך הקבלה | 3

הכנה לפסח בדרך הקבלה | 2

הכנה לפסח בדרך הקבלה | 1

נגיף הקורונה | הסבר המקובלים

ספירת העומר | ליקוטי מוהר"ן ע"ה

הכנה לפסח | ליקוטי מוהר"ן קסג

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ט

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ח

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ז

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ו

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ה

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ד

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ג

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ב

ליקוטי מוהר"ן | תורות קסד – קסט

הנסתר בין פורים מגילת אסתר ועמלק

ליקוטי מוהר"ן | תורות קעח - קפא

ליקוטי מוהר"ן | יישוב הדעת

פורים | פתגם לחג

פורים | סיפור לחג

פורים | מצוות החג | בהשקפת הקבלה

פורים | המהות הפנימית של המגילה

הלכות פורים | ד | דיני קריאת מגילה

הלכות פורים | ג

הלכות פורים | ב

הלכות פורים | א

פרשת תצוה | כח האמונה

שיר השירים | ז

דיני מוסר בסעודה | שו"ע, סימן קע | סעיף ז - ח

רבנו בחיי

דיני מוסר בסעודה | שו"ע, סימן קע | סעיף ד - ו

רבי אלימלך מליז'נסק

ר' שניאורסון מליובאוויטש

דיני מוסר בסעודה | שו"ע, סימן קע | סעיף ג

יהדות ונגיף הקורונה

שיר השירים | ו

שיר השירים | ה

פרשת תרומה | גיבורי הלב

דיני מוסר בסעודה | שו"ע, סימן קע | סעיף א - ב

נפלאות לוחות הברית

נישואים וגירושים | הגישה הקבלית

ליקוטי מוהר"ן | איך לאהוב את השם

ליקוטי מוהר"ן | תמיד להסתכל בשכל

הדרכה לנרשם לרשימת תפוצה

לצאת מהקשיים

סוד הדלקת נר חנוכה

עניין פרסום הנס | חנוכה

רכבת החיים

פרוייקט החברותות

מלבושי כבוד

ריפוי יסודות הנפש

פשוט להבריא

להתחבר למציאות האמיתית

Resurrection

?Who we are

ר' ישראל מסלנט

ר' רבי חיים שמואלביץ

ר' ישראל שפירא מבלאז'וב

ר' דב ברייר מרדושיץ

רבי שמואל שניאורסון מחב"ד

אדמו"ר המהר"ש מחב"ד

שיר השירים | ד

מאמר א | מטרת החברה

מאמר ב | אהבת חברים

מאמר ג | בעניין אהבת חברים

מאמר ד | איש את רעהו יעזורו

מאמר ה | תפקידן של תרי"ב המצוות

מאמר ו | אהבת חברים

מאמר ז | תפקיד המצוות

מאמר ח | הקבלה ליחידי סגולה?

מאמר ח | מצווה שלא לשמה

מאמר ח | עבודת התורה לשמה

מאמר יא | עניין זכות אבות

מאמר ל | הדרישה מאסיפת חברים | א

מאמר ל | הדרישה מאסיפת חברים | ב

מהות חכמת הקבלה | א

מהות חכמת הקבלה | ב

מהות חכמת הקבלה | ג

מהות חכמת הקבלה | ד

מהות הדת ומטרתה | א

מהות הדת ומטרתה | ב

מהות הדת ומטרתה | ג

מהות הדת ומטרתה | ד

מהות הדת ומטרתה | ה

מהות הדת ומטרתה | ו

מהות הדת ומטרתה | ז

מהות הדת ומטרתה | ח

מתן תורה | אותיות א - ב

מתן תורה | אותיות ב - ה

מתן תורה | אות ו

מתן תורה | אות ז

מתן תורה | אות ח

מתן תורה | אותיות ט -י

מעלת לימוד הקבלה

אישה כשרה עושה רצון בעלה?

מעלת קריאת הזוהר

לאישה מותר ללמוד קבלה?

למה כדאי ללמוד קבלה?

האם מותר ללמוד קבלה?

על לימוד הקבלה בדורנו

path Torah or path Suffering

The structure of human connection

Getting pleasure in the right way

The secret of the Tsimtum - Restriction

How to get the greatest joy in life

The Purpose of Creation

The principle to understand life

The biggest questions of life

הקדמה להלכות ברכות

הלכות ברכות | סוגי הברכות ומקורן

הלכות ברכות | פירוש מילות הברכה

הלכות ברכות | נוסח הברכה

הלכות ברכות | דיני קדימה בברכות

הלכות ברכות | הטועה בברכת המוציא

הלכות ברכות | דיני ברכת המוציא | א

הלכות ברכות | דיני ברכת המוציא | ב

הלכות ברכות | דיני שינוי מקום בסעודה | א

הלכות ברכות | דיני שינוי מקום בסעודה | ב

הלכות ברכות | דיני ברכה אחרונה | א

הלכות ברכות | דיני ברכה אחרונה | ב

הלכות ברכות | דיני ברכת מזונות

הלכות ברכות | דיני קביעת סעודה

הלכות ברכות | דיני בציעת הפת

הלכות ברכות | דין ספק ברך

הלכות ברכות | אכל ושכח לברך

הלכות ברכות | ברכות הנהנין להולכי דרכים

הלכות ברכות | מלח בשולחן

הלכות ברכות | מנהגי הסכין בשולחן האוכל

הלכות ברכות | ספקות בברכה אחרונה

הלכות ברכות | האכלת בע"ח בטרם אכילה

הלכות ברכות | אין משיחין בשעת הסעודה

הלכות ברכות | כיבוד אוכלים ומשקים

הלכות ברכות | כל שאומר בעל הבית

הלכות ברכות | דיני בציעת הלחם

הלכות ברכות | ברכת הריח על קפה

הלכות ברכות | מים אחרונים | א

הלכות ברכות | מים אחרונים | ב

הלכות ברכות | מים אחרונים | ג

סוד לבישת הבגדים

מידת הענווה

השגחה פרטית

פנים מאירות ומסבירות

סוד מימד הזמן

ביזוי תלמידי חכמים

משמעות הקורבן בימנו

האוכל דג ביום דג ניצול מדג

דרך ארץ | קדמה לתורה?

סיבת שינוי שם משפחת הכלה

עומדים צפופים ומשתחווים רווחים

לא ילך גבר בין שתי נשים

מעשה מאפלטון וירמיהו הנביא

זהב וכסף | המשמעות הרוחנית

מלחמת עמלק

סוד תחיית המתים

מקור האושר ועונג

מי צריך את אומות העולם?

משחק החיים

צדיק ורע לו רשע וטוב לו

חק הלאום | בדרך הקבלה

קדושת המחשבה

סוד המזוזה

ברכות השחר | שעשה לי כל צרכי

ברכות השחר | אשר יצר

מימוש עצמי בהצלחה

התיקון השורשי והשלם

פנימיות הדור האחרון

חיים ללא כאב

פיתוח עולם הרגש

שורש המשברים

רפואות חז"ל

כח ההורות והזיקנה

התמודדות עם חווית החיסרון

זיקנה | כל מה שרצית לדעת

להגיע לריפוי השלם

סוד הערך העצמי

חיים ללא מחלות

יסודות הבריאות הנפשית

התיקון בהנהגת הנפש

שיטות ריפוי טבעיות

השפעת מצבי הנפש על הגוף

התפתחות המחלה ומניעתה

עקרונות הבריאות

ניצבים | תשע"ז | גילוי והסתר

עקב | תשע"ז | מצוות קלות!?

חקת | תשע"ז | סוד פרה אדומה

בהעלותך | תשע"ז | פסח שני

מטות | תשע"ז

אמור | תשע"ז

צו | תשע"ז | אבני הדרך הרוחנית

ויקרא | תשע"ז | סוד האמונה

שמות | תשע"ט | משמעות השם בקבלה

שמות | תשע"ח | פסח | קליפת מצרים

פקודי | תשע"ז | בניית המשכן הפנימי

תרומה | תשע"ח | צורך הבורא

תצווה | תשע"ח | חסד ואמונה

בשלח | תשע"ח | אמיתות דרך ה'

משפטים | תשע"ח | שופטים ועבודה זרה

כי תשא | תשע"ח | סוד נטילת ידיים

ויצא | תשע"ח | במעלות סולם

ויצא | תשע"ט | סוד סולם יעקב

תולדות | תשע"ט | יעקב ועשו

נח | תשע"ח | מחשבת האמונה

נח | תשע"ח | התחלה מחדש

לך לך | תשע"ח | ההליכה הרוחנית | ב

לך לך | תשע"ח | ההליכה הרוחנית | א

וישלח | תשע"ח | אומנות היצר

וירא | תשע"ח | ב

וירא | תשע"ח | א

נח | תשע"ט | מתנות קטנות

לך לך | תשע"ט | מלחמת היצר

חיי שרה | תשע"ח | א

חיי שרה | תשע"ח | ב

?Torah of life

תולדות | תשע"ח

אלול | העלייה הרוחנית

תשעה באב | החורבן הפנימי

צום עשרה בטבת | תשע"ח

צום עשרה בטבת | תשע"ז

י"ז בתמוז | איפה שרידי החורבן?

שבועות | ההכנה הרוחנית

יום העצמאות | בעיני חכמת הקבלה

בא | תשע"ח | פסח | לב פרעה וברית מילה

פסח | ליל הסדר | חירות וניצחון

פסח שני | בהעלותך

ההסתרה שבמגילה | א

ההסתרה שבמגילה | ב

משנכנס אדר מרבין בשמחה

מגילת אסתר | מה היא מגלה?

ט"ו בשבט בעיני המקובל

ארבעת המינים בגישת הקבלה

חג הסוכות על דרך פנמיות התורה

סוד אכילת הרימון | ראש השנה

נר החנוכה: המשמעות הקבלית

חנוכה: האור הפנימי

ספירת העומר | שבוע ראשון | תיקון מידת החסד לעומר

ספירת העומר | מידת החסד שבחסד | יום 1 לעומר

ספירת העומר | מידת הגבורה שבחסד | 2 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת התפארת שבחסד | 3 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הנצח שבחסד | 4 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת ההוד שבחסד | 5 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת היסוד שבחסד | 6 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת המלכות שבחסד | 7 ימים לעומר

ספירת העומר | תיקון מידת הגבורה | שבוע שני לעומר

ספירת העומר | מידת החסד שבגבורה | 8 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת גבורה שבגבורה | 9 ימים לעומר