הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)חנוכה לאור הקבלה (2 שיעורים)

חנוכה – תורת הקבלה על הדלקת נרות חנוכה

‘חג החנוכה’ – סוד הדלקת נרות חנוכה

שיעור קבלה מרתק על מהות מצוות הדלקת נר חנוכה. הרב שקד אליהו פנחס יסביר באופן יסודי את ההבדל בין ‘נר חנוכה’ ל’נר שבת’ ומדוע נספק להלכה כי נר שבת עדיף על נר חנוכה. ספר הזוהר הקדוש מפרש כי ישנם שני שלבים עקרים בהתפתחות האנושות בכלל והאדם בפרט. השלב הראשון מכונה בשם ‘תיקון הבריאה’ שם התפקיד המוטל על האדם לבצע מהלך רוחני הקרוי בשם המקובלים: ‘תיקון כלים’ הינו תיקון הרצונות שלנו מ’כליי קבלה’ לכליי השפעה’. והשלב השני נקרא ‘מטרת הבריאה’ שהיא מצד הקב”ה ‘להיטיב לנבראיו’ ומצד הנבראים לקבל את ההנאה מהקשר עם האלוקות בכליים המתוקנים. ‘נר החנוכה’ מסמל את שלב ‘תיקון הבריאה’ ואילו ‘נר השבת’ מסמל את ‘מטרת הבריאה’. נשכיל להבין בשיעור תורה זה כיצד מידע רוחני זה רלוונטי לנו ובאיזה אופן ניתן להשתמש בו על מנת הקדם את עצמנו לשלב הסופי המכונה: ‘גמר תיקון’.

 

חנוכה - תורת הקבלה על הדלקת נרות חנוכה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249