כתבות נדירות על חסידות אשלג

חכמת מזרח ומערב מקובלים ספרדים ואירופה במפגש נדיר

חכמת מזרח ומערב מקובלים ספרדים ואירופה במפגש נדיר

מנים קשים ל”ע לא גילה שום

התרגשות כלפי חוץ,

אמר לתלמיד מקורב שישים לב

לתורות השואמר בשעת האכילה,

כי אז אומר את כל היסודות.

מי שראוי – שומע, מי שלא ראוי –

רואה את האכילה.

 

קשרי ידידות עם תלמידיו

הם מסכת נפלאה.

דאג להם כאב לבנו,

ובשמחות שערכו השתתף מתחילת

השמחה ועד לסיומה ושרוי בשמחה רבה 

לעתים עד חצות לילה אע”פ שבעוד שעה קלה

כבר צריך לקום על משמרתו לאמירת השיעור.

תמיד היתה המשחה על פניו, וכמו המטבע

של אברהם אבינו

היה בצעירותו זקן בחכמה, ובזקנותו 

צעיר ברוח. גם את המופתים

כסה והעלים עם פשטות.

כך היה בכמה מקרים

של חולי ומצבי סכנה גדולה ל”ע,

והוא אמר בלשון סברה שיבריא 

ואמנם הבריא בע”ה והדברים ידועים.

 

על עבודת ה’

אמר, שצדיק הוא מי שמתיגע במעשה,

ולא רק במחשבה.

אמר שענין נטילת ידיים

מרמז על טהרה רוחנית,

הידיים הם המקבלים ומים

הם בחינת השפעה

וכדי להשיג טהרה צריך

לרחוץ את הידיים המקבלים במים,

שהם בחינת השפעה. אמר,

שדרך העבודה של הצדיק הרב

ישראל סלנטר קרובה

לדרך העבודה של אביו זצ”ל.

סמלי הדבר שעלתה נשמתו

השמיימה ביום בו נולד אביו.

הוא השלים את מפעל החיים

של אביו זצ”ל להרבות הלומדים,

ולבאר את הזוה”ק

וכתבי האר”י ז”ל זי”ע.

לאחר פטירת רבם הנערץ,

בחרו החסידים בבנו בכורו,

הרב שמואל אשלג שליט”א

כממלא מקומו וממשיך דרכו

 

כיתוב מתחת לתמונה:

חכמת מזרח ומערב: הרב זצ”ל

עם רבי יצחק אבוחצירא זצ”ל ה”בבא חאקי”,

בביתו ברמלה נראים מימין לשמאל,

הרב י. קלאר, הר’ א. קוריץ, הר’ מנחים אגסי,

הר’ הלל גלבשטיין, הרב יצחק אגסי ז”ל,

הרב זצ”ל רבי יצחק אבוחצירא, הרב מרדכי קלאר

חכמת מזרח ומערב מקובלים ספרדים ואירופה במפגש נדיר כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249