הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)חגי ישראל לאור הקבלה

חודש אלול: העבודה הרוחנית בדרך פנימיות התורה

חודש ‘אלול’ – חכמת הקבלה מבארת לנו את החודש כחלק מהמסלול הרוחני

כיצד למצות את ‘אלול’ עפ”י הזוהר הקדוש ומקובלי אשלג.

ידוע כי ‘ההכנה היא הערובה לכל הצלחה’. ונבוא לבאר ב”ה את ההכנה הנכונה בחודש אלול כפתח ל’חגי תשרי’.

חודש אלול הוא בחינת ‘ההכנה’ לחודש תשרי. חגי תשרי מסמלים את בחינת ‘המפגש עם המלך’.

כל התהליך של ההכנה למפגש עם המלך נרמז בדברי חז”ל כי אלול הוא ראשי לתיבות ‘אני לדודי ודודי לי’.

הדוד המדובר כידוע הוא ה’ יתברך כי דוד הוא לשון ידידות, ה’ הוא ידיד הנשמה ככתוב ‘ידיד נפש אב הרחמן’.

ומה הוא עניין ‘אני לדודי ודודי לי’? רב העולם מפרש שאם אני אעשה רצון דודי ואקיים מצוות – הקב”ה יעשה רצוני ויסתדר לי את החיים.

וחלילה להתייחס ככה לבורא: ואין כאן רק מנהג הסוחרים שאני עובד אצל ה’ והוא צריך לשלם לי שכר.

אלא עפ”י ‘פנימיות התורה’ והזוהר הקדוש על עניין: “עֲשֵׂה רְצוֹנוֹ כִּרְצוֹנֶךָ, כְּדֵי שֶׁיַּעֲשֶׂה רְצוֹנְךָ כִּרְצוֹנוֹ” (מסכת אבות ב’, ד’)

משמעותו להפוך את הרצון היסודי האנושי שהוא ‘הרצון לקבל’ לתועלת עצמי לרצון האלוקי שהוא ‘הרצון להשפיע’.

ותהליך זה המכונה בפי חכמי הקבלה ‘השתוות צורה‘ מאפשר גילוי אלוקי בנפש האדם. משום ש’דומה מושך דומה‘.

לכן אם הקב”ה משפיע וגם אני משפיע (עפ”י חוקי התורה שהם חוקי ההשפעה), הרי אני דומה לה’.

ומאחר שאדם מרגיש רק את הדומה לו – בכך שהאדם שתיקן עצמו עפ”י חוקי ההשפעה הוא מאפשר את רצון ה’ ‘להיטיב לנבראיו’.

ונתבאר כי מימוש ‘מטרת הבריאה’ הוא ע”י הנברא ההולך ב’אמונה’ והשפעה.

שכעת כאדם מתוקן יכול לחוש את טובו יתברך וזהו – עשה רצונך כרצונו:

בדרך ההשפעה אנו יוצרים ‘השתוות צורה לבורא’ ובכך מסירים את מצב ההסתרה.

ומאפשרים את גילוי ה’ כטוב ומיטיב. וזוהי עבודת ‘אלול’ – שהוא זמן ההכנה למפגש עם המלך בתשרי.

ע”י אני מכין עצמי בזיכוך ה’רצון לקבל’ הוא היצר הרע עם כל התאוות למצב של משפיע ואדם אוהב מתאפשרת ראיית האור האלוקי הטוב וזהו – עשה רצונו כרצונך.

 

חודש אלול: העבודה הרוחנית בדרך פנימיות התורה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249