הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)חגי ישראל לאור הקבלה

חג השבועות – בראי הקבלה

 

‘חג השבועות’

חג מתן תורה ומהותו 

בשיעור קבלה זה ידון

הרב שקד אליהו פנחס בסוגיה:

אם מעמד הר סיני התרחש בעבר

למה צריך לחוג כל שנה

את עניין ‘מתן תורה’?

 

נשכיל להבין כי בשונה מהמציאות
הגשמית לה אנו רגילים,
ברובד הרוחני ‘זמן נתינה וזמן
קבלה’ לאו דווקא באים כאחד.

 

ז”א נתינת התורה היא
פעולה רוחנית וזה שהבורא
נתן לנו את התורה מצדו לא
מחייב שכבר קיבלנו אותה מצדינו.
על מנת לקבל את התורה
בחיינו נדרשת פעולה רוחנית
ארוכת טווח המכונה בחכמת הקבלה:
‘זיכוך כלים’. משמעות המילה ‘זיכוך’
הינו ‘ניקוי’ ותיקון הרצון הפנימי ע”י
רכישת טבע שני של השפעה ונתינה
עפ”י חוקי התורה הקדושה.
חוקי הטוב הנצחי – הטוב האלוקי!

 

מטרת תהליך קבלת התורה ע”י
המצוות הוא לְצַוֵּת אותנו היינו לאחד,
ולחבר אותנו לבורא יתברך
בכפוף לחוק הרוחני ש’דומה מושך דומה’.
ז”א שאם אהיה דומה לקב”ה בסוד
הכתוב ‘כשם שהוא רחום היה אתה רחום וגו’.

 

אזכה להידבק בו יתברך והרגיש
את כל הטוב, העונג והנועם האלוקי
בחיים וזה נקרא ‘עולמך תראה בחייך’,
שהיא מטרת הבריאה המכונה ‘להיטיב לנבראיו’.
העובדה שאין אנו חשים את ההטבה
והעונג האלוקי היא ההוכחה המוצקה
ביותר שעדיין לא סיימנו
את תהליך קבלת התורה, אלא אנו עדיין
בתוכו ועל כן יש לנו לחוג אותו
כל שנה ביום נפלא זה
את ‘חג השבועות’ – ‘חג מתן תורה’.

חג השבועות - בראי הקבלה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249