הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)סוכות לפי תורת הנסתר (2 שיעורים)

חג הסוכות לאור הזוהר הקדוש

‘חג הסוכות’ – עניין עבודת ההסתרה

הזוהר הקדוש מכנה את הסוכה ‘צילא דמהימנותא’ (צל האמונה), משום שמדין הגמרא סוכה כשרה ‘צילתה מרובה מחמתה’ ז”א שרוב הסוכה צריך להיות מוצל ולא מואר באור החמה.

בניית סוכה שהיא מבנה ארעי, חשוך ולא נח ועוד בתקופת הסתיו הקר – הוא מעשה לא הגיוני לכל הדעות! הרי מובן שיותר נוח לשבת בבית המודרני המפנק, לכן מולטת עלינו החובה לדרוש את שורש ‘מצוות ישיבה בסוכה’.

הסוכה במהותה מסמלת את זמני הקושי בחיים, שלא נח לנו בעבודת ה’ ובקיום המצוות, אלא באופן טבעי אנו מעדיפים את איזור הנוחות שלנו. ודווקא במצבים אלו המכונים בלשון המקובלים ‘זמני ההסתרה’ שייך לעבוד את ‘עבודת האמונה’. יוצא מדברינו שהסוכה נקראת ‘צל האמונה’ מתוקף שמסמלת את מצבי החיים הקשים הדורשים את כח האמונה.

על ידה ‘האמונה’ משיג הצדיק חיים טובים בלא תלות לתנאי החיים אלא מפאת תפיסת המציאות ברמה גבוהה ומתוקנת, בסוד הכתוב ‘צדיק באמונתו יחיה’ (חבקוק ב’, ד’): שהחיים הטובים מגיעים דווקא מתכונת ה’צדיק’ שבאדם שמצדיקה את הקב”ה בכל המצבים אף במצבי ההסתרה.

חג הסוכות לאור הזוהר הקדוש כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249