הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)סוכות לפי תורת הנסתר (2 שיעורים)

חג הסוכות: ארבעת המינים בראיית תורת הנסתר

חג הסוכות וארבעת המינים לפי תורת הקבלה

שיעור קבלה ייחודי בענייני חג הסוכות וסוד נענוע ארבעת המינים עפ”י חכמי הקבלה וזוהר הקדוש מפי הרב שקד אליהו פנחס

 

חג הסוכות: ארבעת המינים בראיית תורת הנסתר כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249