הרב אסף דוידישיעורי הלכה

הלכות ברכות – דיני קביעת סעודה