הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)שיעורי קבלה בנושאים שונים

דרך ארץ – קדמה לתורה?