הרב אסף דוידישיעורי הלכה

דיני שינוי סעודה במקומה

דיני שינוי מקום בסעודה

שיעור הלכה נפלא בענייני

המעתיק מקומו במהלך הסעודה

כיצד ינהג לגבי הברכות

על אותה סעודה

 

מאת הרב אסף דוידי

 

דיני שינוי סעודה במקומה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249