open book on the table

משלי מקובלים | במחשכים הושיבני

משל: מעשה בעשיר גדול ועצום בעל רכוש רב, ברשותו היו אוצרות ושכיות חמדה לאין ספור אשר עין לא ראתה כדוגמתם. אך כל זה לא ישוה בעינו לבנו הקטן אשר היה יחיד לאביו וחביב עליו מכל אוצרות תבל. ויהי ברבות הימים חלה העשיר והוטל לערש דוי ויהי כראותו אשר הוא עומד להיפרד מעלמא דשיקרא אחז באב האוהב פחד גדול שמא אחר מיתתו יאבד בנו מחמדו בהינף יד את כל העושר העצום שאגר בשבילו, מחמת קטנות דעתו ושכלו דהלא בסה”כ ילד קטן הוא. חכך העשיר בדעתו כמה ימים למצוא עצה לדבר. 

לפתע אורו עיניו, הוא קרא בדחיפות למשרתו הנאמן שהיה יד ימינו, וציווהו כי לאחר מותו יוריד את בנו יקירו לבור חשוך ואפל ושם גם יתן את כל אוצרותיו ורכושו הרב, וכמובן ידאג לו לאוכל ושתיה ולכל מחסורו. וכך יעשה עד שיגדל ותרבה דעתו. וכן היה. הבן הקטן הצטער מאד ממצבו וקונן על מר גורלו ואפי’ כעס התגנב לליבו על אבין שכך התנכר אליו אחר מיתתו. ויהי כי גדל הילד ונעשה לאיש חכם  ופיקח שלשל המשרת נר דולק אל הבור, נטל הבן את הנר ולפתע הכה בו ברק הוא ראה את עצמו מוקף מכל סביבו אוצרות נפלאים ומאירים, עין לא ראתה!

או אז הבין למפרע את כוונת אביו החכם והאמיץ במעשיו והבין כי במותו ציוה לו את החיים. מאז לא פסק פיו מלהלל ולקלס את אביו היקר והרחום על אשר עשה לו.

נמשל: הבן הסכל הוא משל לאדם בעת שנשלט ע”י הרצל”ק הוא עלול להשחית את כל מה שיתן לו השי”ת וע”כ ברחמיו הרבים החשיך לאדם שלא יראה את האור, ועי”כ יוכל לגדול ולהשיג את הרצון להשפיע או אז יגלה המלך לאדם את כל אוצרותיו הנעימים.

מתוך כתבי בעל הסולם

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.