עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת כט

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 2 דק'

מיום יב' כסלו תרפ"ז – לר' יהודה צבי ברנדוויין
ב"ה ה' וישלח י"ב כסלו תרפ"ז לאנדאן יע"א
כבוד ידי"נ מוה"ר יהודא צבי נ"י

 

מכתבך אקבל לנכון, והאחרון… … ומה ש… ……. חושבים שאתה מקנא אותם, איני מבין למה? וכי אז… …

וטעם המכתבים ערוכים לכל אחד ואחד בשוה כרצון איש ואיש… יודעים כמה אתה טועה בהם.
ומהנעשה עם האטאמביל, איני דואג רק על מחיר נמוך שקיבל… אם זה מהשי"ת וודאי לטובה.

אבקשך לשלוח לי עץ החיים מכורך מירושלים, כי אין לי פה ממי שאוכל לשאול ממנו הספר הזה, ועל כן יש לי בלבול לעיתים.

והוסכם בדעתי, להדפיס חלק אחד בן חמשה בויגען מפירושי על ספר עץ החיים; והתוכן יהי' הפירוש על קו וצמצום,

אחרי זה על עשר ספירות שהם בשער דרושי אבי"ע, ואחרי זה על הבחן מד' עולמות אבי"ע;

 

אשר בפנים הסדרתי את העץ חיים, וסביבו ב' פירושים א' ארוך והב' קצר,

וזה יהי' מחזיק כמו חמשה בויגען [-גליונות]; ועל דרך זה אחשוב להדפיס לאט לאט על פי חלקיו כל פירושי לעץ חיים אי"ה.

לכן תכתוב לי כמה הרב מראחוב שליט"א משלם בעד בויגען, ואצל מי הוא מדפיס,

ואם השוה עם הכריכה או בלעדה, ואיזה מין נייר הוא, וגודל הספר אם רבע בויגין או חצי בויגין.

ותשאל בשבילי גם כן, שאני רוצה נייר היותר טוב ומשובח ודפוס משובח עם אותיות חדשים ושלמים וכדומה,

ותכתוב לי בזה איזה מינים ומחירם,… … טוב שהיותי בפה, אינו מניעה מלהדפיס בירושלים ת"ו.

… … תיכף תשובה על הנ"ל, ומהנשמע בין החבירים יחיו נצח,… … עוד שום ממשות מה לספר,

פני הר' נח קבלתי… טרדותי בימים אלה… עכשיו, ואברך אתכם בכל טוב.

יהודא
… מחיר הדפסה גבוה מאד.

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +