עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת כח

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 2 דק'

מיום טז' מר חשון תרפ"ז – לר' אברהם אהרנוביץ
ב"ה, יום ט"ז לחדש מרחשון תרפ"ז לאנדאן יע"א
כבוד ידי"נ מהר"ר אברהם נ"י

את מכתבך קבלתי מיום י"ד תשרי ונהניתי מאוד.

ומשובחים מעשיך בדבר התאמצותך בדיבוק חברים, יתן השי"ת שתזכה גם כן לכוונה השלמה.

ונא ידידי להתחזק מאוד בלימוד התורה, הן נגלה והן נסתר, כי לא חסר לך יותר אלא להתחזק בעול התורה,

ש'אין יצר הרע שורה אלא בלב פנוי מחכמה' (רמב"ם הלכות איסורי ביאה כב, א).

ולהשמר מאוד מעצלות, כי 'בעצלתים ימך המקרה' (קהלת י, יח), והיא הקליפה היותר קשה בעולם,

והכל לפי רוב המעשה (אבות ג, טו), וסימן לעצלים הוא העצבות וסימן לזריזים הוא השמחה.

ואם לא קשה לך, הייתי מיעצך שתלמוד לימוד ההוראה, בכדי שתגיע להוראה, שהוא יפה לנשמה.

והעיקר להתפלל ולבטוח בה' על כל מה שתרצה לעשות, ויועיל לך לגמור בכי טוב.

וכבר ידעת שהתפלה והבטחון עולים בקנה אחד, וצריך להאמין באמונה שלימה שהשי"ת שומע תפלת כל פה,

וביחוד מה שנוגע לשכינה הקדושה. ובאמונה זו קונים הבטחון. ואז תהי' תפלתו שלימה בבטחון שיושע,

ואז יזכה להיות בבטחון ובשמחה כל היום כמו שכבר נושע.

ותזכור מה שאמרתי לך שהשעה הראשונה אחר הקימה תשבר את לבך ותעסוק בתיקון חצות דרך מחשבה,

ותצטער עצמך בצער השכינה שסובלת בגרם מעשיך, אמנם לא תאריך בזה יותר משעה אחת.

ואחרי זה תיכף תגביה את לבך בדרכי השי"ת באמונה ובטחון כנ"ל בשלימות, ותעסוק כל היום בתורה ועבודה בשמחה.

ואם תרצה, תוכל לעסוק בשבירת הלב גם חצי שעה טרם השינה.

 

אבל הזהר מתחבולות היצר שרוצה דוקא להעציב את האדם בעת עסקו בעבודת השי"ת, ובעת כזאת אומרים להיצר הרע,

אע"ג שהצדק אתך, עם כל זה המתן, כי יש לי שעה קבועה לכך ואז נחשוב בזה, ולא בעת עמדי לפני המלך.

ועל כן הי' לכהן בגדים מיוחדים לדשן את המזבח ובגדים מיוחדים לעבוד עבודה, וד"ל.

והזהר בדברי אלה ואז תזכה לקרב

את עצמך לדביקותו ית', וחפץ ה' בידך יצליח.
יהודה ליב במהר"ש אשלאג

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +