עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת כד

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 3 דק'

מיום כט' אלול תרפ"ו – לר' משה ברוך למברגר
ב"ה ערב ראש השנה דשנת תרפ"ז לאנדאן
לכבוד ידיד נפשי ותלמידי הר' משה ברוך נ"י

השגתי כל מכתביך. אמנם מבני בית ומיתר החבירים לא השגתי כלום זה כמה שבועות, ואיני יודע מה לחשוב.

ולמה לא הודעתני מהדיבוק חבירים אם הולך ומתרבה מחיל אל חיל, שזהו כל יסוד העתידות הטוב שלנו, ומהמנין דשבתות ומועדים ומהסעַדות לבכם יחד ומהצלחתכם על במתי ההוראה וכו'.

ואודה ולא אבוש שהטרדות מתרבים עלי עד שאין בכוחי להשתעשע עמכם נגד רוחו של כל אחד ואחד כרצונו תמיד, אמנם חקוקים אתם במורשי לבבי כל היום וכל הלילה ובמשרפות הצמאון אחר טובכם והשלמתיכם, שהשי"ת יודע כמה יגיעות וכוחות נתתי בעסקכם זה, שבטוחים אנו שלא יהי' ח"ו לבטלה, ודבר ה' לעולם עומדת.

אמנם למה שכחתם התורה שלי מחג השבועות על הפסוק (שיר השירים ב, ט) "דומה דודי לצבי", שענין מחזיר פנים "לאחוריו", אשר הפנים נבנים אז בזמן הבריחה וההסתר רק בבחינת אחוריים, שהוא ענין מדת הצער מהריחוק מקום וההסתר. ואשר באמת האחוריים האלו הם פנים ממש, כלשונם ז"ל מחזיר פניו "לאחוריו", ונמצא הפנים באחוריים ודו"ק.

שזהו סוד "אני הויה לא שניתי ואתם בית יעקב לא כליתם" (ע"פ מלאכי ג, ו) ודו"ק, והיינו דכתיב "כל מבקשי ימצאונני" (ע"פ משלי ח, יז).

והנה כתבתי לכם כוונת התקיעות לידע 'למה תוקעין ומריעין כשהם עומדין וכו" (ראש השנה, טז, א) 'כי קדוש היום לאדוננו' (מנוסח תפילת הש"ץ בימים נוראים).

והגם שאני יודע שלא יגיע לכם דברי בעת שמיעת קול שופר, אמנם "טרם ישמעו ואני אענה" כתיב (ע"פ ישעיה סה, כד), על כן כתבתי בעתו וזמנו. וגם אתה תראה מכתבי זה לכל החבירים ואולי יתנו את אזנם לשמוע את דברי.

ואמור לדוד מינצבערג נ"י האם באמת לא מצא עוד עת פנוי בין טרדותיו להשמיעני את דבריו, וכן ליהושע הורוויץ נ"י, או שחושב שלא יכנסו דבריו באזני מחמת נגיעותי בטרדותי עצמי, ובאמת יש לי מזה עגמת נפש גדול.

על כן אמור אליהם שיכתבו לי כל אשר בלבבם ברוחניות ובגשמיות, כי מלים אחדים המה. וגם לוי יצחק נ"י ממעיט אלי את מכתביו, אמנם העצלות מפריע אותו, וזרז אותו שיכתוב אלי, הגם שאין לי הפנאי להשיבו מדה כנגד מדה וידין אותי לכף זכות. גם שמחתי מאוד במכתב אחד שקבלתי מהר' אברהם נ"י, אמנם ירבה דבריו אלי פעם בפעם ויד ה' לא תקצר ח"ו. וגם מיודא צבי נ"י לא קבלתי מכתב זה כמה שבועות ואולי מפני שלא כתבתי לו על מכתבים הקודמים, אמנם אמת כי 'שאלת חכם חצי תשובה', ומהיום והלאה נתחזק בעז"ה בתורה ובמצוות כשור לעול וכחמור למשא לאקמא שכינתי' מעפרא וכדי ביזיון וקצף והזדונות יתהפכו לזכיות כי ימלא כבודו את כל הארץ.

ואמור גם כן למשה יאיר נ"י שכמדומה אני שאינו מרבה בעבודה כראוי, ואינו יודע מי מעכב, ועל כל פנים ירבה דבריו אלי.

ולבני ברוך נ"י איני יודע למה מונע את מכתביו זה כמה שבועות, ודאי שאיזה מקרה באמצע אשר לא השגתי את המכתבים האחרונים, אשר זהו ענין נוסף על מספר טרדותי, ובעה"י בטחוני חזק שישועתנו קרובה להגלות, ונזכה לעבוד יחד את השי"ת מתוך הרחבה וחפץ ה' בידנו יצליח.

יהודה ליב

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +