עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת יט

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 3 דק'

מיום ח' אדר תרפ"ה – לר' יהודה צבי ברנדוויין
ב"ה ד' תצוה תרפ"ה ווארשא
כבוד ידי"נ מה"ר יהודא צבי נ"י לנצח

ב' מכתביך האחרונים כ"א שבט וכ"ה שבט קבלתי, ופלא לי על שלא השיג עוד המכתב מאחיו נ"י, שכתב לי בכ"א שבט שהגיע ליד אביו עבורינו, ובכ"ה שבט לא הודיע עוד לי כלל אודות זה המכתב.
יש לך לכתוב לאחיך שיש תחת ידינו ארבעה הסכמות ותעודות חשובות מפולין, דהיינו האדומו"ר מאוסטראווצע שליט"א ואדומו"ר מקאלושין אוטווצק שליט"א ואדומו"ר מסאקאלאוו שליט"א והרב אב"ד דקאלושין. אמנם לבי אומר לי שאביך לא ירצה להסכים לזה.

ותמיהא לי שעל הפתקאות של מחצית השקל לא חתמתם ח"י דהנהלה בדפוס, וגם לא הדפסתם את התעודות מר' חיים והרב מראכעוו על כל פנים.
בשבוע העברה השגתי משולח, ובשבוע זאת אקוה לקבל עוד ב' משולחים אי"ה, אמנם הזמן דחוק, כי רגע אחרונה הוא, והשי"ת ינחינו כראוי להיות.

אני חושב ליסע דרך טריעסט – אלעקסאנדריע – ומשם במה"ב לירושלים ואי"ה אתן תלגרמא למועד הנכון.
תודיעני אם השיגה זוג' איזה תמיכה מכולל ווארשא בחורף הזה, וכמה השיגה,

כי הנשיא דפה אמר לי שבמשך תשרי חשון כסלו שלח שמונה מאות פונט לבני הכולל,

ואפי' שתדע שכבר איני בביתי, מכל מקום נכון ידיעה הזאת גם לאחר מכן.

ומה שכתב בשולי המכתב על שם ידידינו הר' דוד מינצבערג יחי' נצח, כבר השיבותיו לנכון ברגע שקבלתי מכתבו הלז. אמנם,

ומה אעשה עם פשע אריכות הזמן שאינו בידי, ובין כך ובין כך יחכה על ביאתי בשלום בעזה"י ואז ניישב בדבר.

וכן לידידינו הר' משה ברוך נ"י השיבותי דבר בעתו. אמנם לרגל טרדות תכופות נמצא המכתב עוד מונח בתבתי ועכשיו אשלחו לו,

ובכיוון לא כתבתי לו שום דברים חדשים אלא דברים שכמה פעמים שמע אותם, כדי שיבינם על בוריין.
וידידינו הר' משה יאיר יחי' נצח כותב לי בשולי המכתב פריסת שלום בקצרה, גם זאת לא מצא לנחוץ להודיעני אם…

קיבל תשובות על שאלותיו, וכפי הראות נשקע במצולי טרדותיו העצומים, השי"ת ירחם עלינו במהרה.

ובכלל אני מוצא עייפות גדול בין החבירים כמו ששיערתי מראש, ועל כל פנים ירגישו את מצבם כמות שהוא

ולא ישקרו בעצמם בלימודי זכות כמנהג האוהבין את גופם, ובזה אני בטוח בלי ספק שמכל זה יוצמח נחמות וישועות גדולות בע"ה.

ואשרי להרופא אם החולים אינם מזלזלים בסמי רפואתיו וכל כך מצטערים החולים כל כמה שאינם מבינים את זאת, ולא אוכל להאריך כעת.

נאום יהודה ליב
ואפרוס בשלום ידידי הר' שלמה זלמן נ"י, ואיני יודע מה חרה לו עלי, וכבר כתבתי לו ב' מכתבים,

גם מכתב תשובה על מכתבו הא' אלי, ובטח יקבלם. וכאשר ירויח לי השי"ת,

אטייל עמו באהבים באריכות, וימלא ה' משאלותיו לטובה.

כחפץ ידידו
יהודה ליב

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +