עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת טז

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 3 דק'

מיום י' שבט תרפ"ה – לר' משה ברוך למברגר
ב"ה … יום ועש"ק בא לחדש י' שבט תרפ"ה ווארשא יע"א

כבוד היקר לי משה ברוך נ"י לנצחיות
קבלתי דבריך בלב מלא געגועים, כי תסתיר עצמך ממני, על כל פנים יש לך לדבר עמי מפי הכתב.

ומה שכתבת שתודיעני… מצרים. אתמהא, זיל קרי בי רב הוא (סנהדרין לג, ב),

"ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה" (שמות ב, כג) אז "וידע אלקים" (שמות ב, כה), עש"ה.

ואם לא יהי' ידיעת השי"ת בגלות אי אפשר לגאולה, וידיעת הגלות עצמו הוא סיבת הגאולה. ואיך תאמר להודיעני בשעת הגאולה.

והאמת יורה דרכו, שהמצטער מודיע צערו ואי אפשר לו להסתיר ולהתאפק, אמנם כן ארגיש את כלכם יחד,

אשר נתחלף לכם ההיום למחר, ובמקום 'עכשיו' תאמרו 'אחרי זה', ואין לזה תרופה זולת להתאמץ להבין טעות ומעוות הזה,

שהנושע בה' אינו נושע זולת בנצרך לישועה היום, ומי שיכול להמתין על מחר ישיג שכלו לאחר שנותיו ח"ו.

וזאת נצמח לכם מסבת התרשלות בבקשתי להתאמץ באהבת חבירים,

שהסברתי לכם בכל ע' לשון שדי בסגולה זו להשלים כל מחסורכם,

ואם לא תוכלו לעלות השמיימה, הלא נתתי לפניכם מהלכים בארץ, ולמה לא הוספתם בעבודה זו כלל.

ולבד מסגולה הגדולה שטמון בזה, שאין לי לפרשו, היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה טמונים בכל אחד מהחבורה,

ובאספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד בשבת אחים באהבה וידידות, ודאי היה לכם קומה של קדושה חשובה… לפי שעה מאור החיים,

וכבר הארכתי בזה בכל מכתבי להחברים. גם בקשתי שכל אחד ואחד יראה מכתבו לרעהו, וכן תעשה גם אתה.

ובחנוני נא מהיום להבין ולשמוע אותי על כל פנים במה שבידכם לעשות, כי אז יפתח ה' לנו את אוצרו הטוב.

וללוי יצחק תאמר, שיעשה חשבון בעצמו, ומה הי' חסר לו אם הי' בא עמי בחליפות דברים, ולמה יסתיר את עצמו ממני.

ואבקשו מאד שיתאמץ לראות מעלת החברים ולא כלל חסרונם ח"ו. ויתקשר באהבה אמיתית יחד עד 'על כל פשעים תכסה אהבה' (משלי י, יב),

ויתבונן להשכיל בכל המכתבים שאני שולח להחברים, ולחם עצלות לא יאכל עוד.

ואיפה המה הר' יעקב מרדכי והר' אברהם, לא שמעתי מהם שמץ דבר עד היום. ואמור אליהם שעל כל פנים יחזיקו

בשמלות רעיהם ויתבוננו כל צרכם בהמכתבים שלהם, ולא ישכחו כי השאלה הראשונה היא "ציפית לישועה".

ואם המה מצפים לישועה, היתכן שתאמר עבודה כזאת יסתגלו להם חפץ ה'.

 

ואם היתי צריך להציל את החיים של אחד מהם מבני החברים, ודאי היתי עמל ומתגעגע יותר מכם,

ומכל שכן חיי המלך כביכול. לפיכך הרבו מוהר ומתן למלכו של עולם, ואז תזכו בבת המלך, ותשועת ה' כהרף עין.

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +