עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת עה

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 3 דק'

מיום יח' אדר ב' שנת ש"ת – לר' מנחם אידלשטיין
ב"ה ח"י אדר ב' שנת ש"ת פה עיר הקודש ירושלים ת"ו
לכבוד החביב לי מה"ר מנחם שיחי' נצח

מכתבך קבלתי. נהניתי מאד בהידיעה שאתה לומד בהספרים,

כי על ידי התקשרותך בשכל שבספרים, תתקשר גם בי, וזה היא הסגולה הקרובה ביותר למטרה, והכל לפי רוב העבודה.

ואלו השבושים שמצאת בהספרים, קלעת אל המטרה. שבהסתכלות פנימית דף פ' ד"ה וכן: צריך לומר ו' במקום ג', ולא ז'.

כי מספר האור ישר הם רק חג"ת נה"י, והם ו', כי המלכות היא אור חוזר ולא אור ישר.

 

וכן בדף ק"ז תשובה קס"ז חסר שם הכלי דחכמה,

וצריך לומר 'ואור ת"ת דת"ת דהוד מתלבש בכלי דחכמה וכו", ועל דרך זה צריך לשנות כל הסדר אשר שם.

וכן בתשובה קנ"ח בדף קצ"ח, יפה כונת שצריך לומר "השורש",

אכן בכונה כתבתי "הז"א" כי אין זיווג דהכאה בשורש זולת ע"י התכללות בעוביות דבחינה א', וזה יתבאר בשיעורים שאחר כך.

אמנם באו"פ דף קנ"א ד"ה ובהאמור, אין שום שגיאה, אלא חסר לך הידיעה דצמצום ב' שנעשה בא"ק,

שזה מפורש להלן בשיעור ו' ובשיעור ז', ואל תתיגע עתה בזה.

 

וכן בשאר מקומות אם תמצא דבר קשה הוא מחמת שלא הארכתי בו די צורך,

באשר שמקומו הוא בשיעורים האחרים שלאחר כך.
ומה שאתה מתאונן שאינך יודע לברר איזה ענין בעל פה.

 

הנה לפי זה איני מבין איך אתה כותב לי מקודם זה שאתה יודע בעל פה

השאלות ותשובות של פירוש המלות משיעור א' ושיעור ב', ובעל פה,

האם אתה יודע מלים בעלמא בלי סברא וטעם?

 

והעצה לזה הוא פלפול התלמידים שהוא אחת ממ"ח מעלות שהתורה נקנית בהם (אבות ו, ו).
וכה תעשה, תקנה לך חבר כזה שתוכל לבא אליו בכל יום לברר לו בעל פה ענין אחד עד שיבינהו.

 

ולמשל אם יוקשה עליך ההסברה, תראה למצא את הדברים המוקשים שבהענין,

ותכתוב אותם על הנייר אחת לאחת, ותלך לביתך ותעיין בהם למצא עליהם תשובה ברורה.

 

ואם לא תמצא תשובה ברורה, תוכל לכתוב הדברים המוקשים אלי, ואראה שיכתבו לך התירוצים.
וביני לביני אינך צריך לחכות על תשובתי, אלא תנסה להסביר לחבירך ענין שני,

וגם כן תכתוב דברים המוקשים כדי לעיין בהם בפני עצמך, ומה שלא תוכל ליישב,

תביא אלי כנ"ל. וכן אחר כך תנסה בענין ג' וד' כנ"ל, ובעזרת ה' בדרך זה תמצא תרופה.

 

אמנם נכון שתתחיל לבאר התשובות על הסדר כמו שמסודרים בשיעור א',

בכל יום תשובה אחת, אם קלה ואם קשה, ותראה להסביר לחבירך עד שהוא יבין אותה מפיך בלבד.

 

אמנם תעיין היטב בהתשובה מקודם לכן, ובהמראה מקום שלה, הן בדברי האר"י ז"ל והן באור פנימי.

ואחר שתדע בינך לבין עצמך, תלך להסביר לחבירך, וחפץ ה' יצליח בידך.
ומה שכתבת בענין שבת קודש, ודאי צדקת. 'יציבא בארעא וגיורא שמי שמיא'?

 

אמנם נכון שבכל השבת כמה שתוכל ללמוד, תלמוד ביחוד בספר הזוהר בלבד ולא בשום ספרים.

ואם לא תבין תבקש את החונן לאדם דעת ויחונן גם אותך ברחמיו ית'.

 

וגם תוכל לחפש ולמצוא בספר הזוהר הקדוש דברים קלים להבנה, ואין צורך כלל לדייק דווקא בפרשת השבוע.
ובענין הדרכות והנהגות: אינם דברים שבכתב כלל,

וכמה שתזכור ממה שאמרתי לך התאמץ לשקוד עליהם, וברצות ה' נתראה עוד ונוכל לדבר.

 

אמנם, 'ותלמוד תורה כנגד כולם' (פאה א, א), תן יגיעה ושקידה בהספרים להבינם היטב,

כי אור השי"ת מלובש בשכל תורת אמת, וזכור מאמר בן הא הא "לפום צערא אגרא" (אבות ה, כא).

יהודא הלוי במהר"ש נ"י

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +