עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת עב

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה < 1 שנ'

מיום ג' שלח תרצ"ו – לר' אברהם אשכנזי
ב"ה ג' שלח תרצ"ו פה בני ברק ת"ו
לכבוד היקר לי מה"ר אברהם שיחי' נצח

מכתבך קבלתי, הנה אהבת עולם אהבתיך …
ואחר כל אלה הפתח פתוח להרוחה אם תתאמץ ותזכה לפתוח לבך

באהבתו ית' וית' עד למסירות נפש, כי פחות מזה לא נקרא אהבת ה', זולת אהבה עצמית.

ולענין התחלה: טוב להקדים כשעה או יותר לפני עלות השחר ולשפוך את הלב לפני ה'

באיזה פסוקי תהלים חמים וכדומה, עד שתראה בעצמך כי ה' עמך.

 

ועליך אמר הכתוב (תהלים סב, ט) "בטחו בו בכל עת, עָם שפכו לפניו לבבכם".

וגם לעסוק בתורה בשעת הפנאי, כי כבר העידו חז"ל (קידושין ל, ב)

בעדו ית' שאומר "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין",

ועיקר התורה והעסק בה הוא כדי להטביע בלב חשיבות רוממותו ית'.

הרבה כפי יכולתך במכתבים, וביחוד בעת אשר יקצר רוחך.

ועל כגון דא אפשר לומר שאלת חכם חצי תשובה, וד"ל.

נאום יהודה הלוי במהר"ש נ"י אשלג

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +