עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת סט

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 2 דק'

מיום ניסן/אייר תרצ"ג – לר' ברוך שלום הלוי אשלג
לכבוד בני מה"ר ברוך נ"י

אני שולח לך ב' מאמרים חדשים. הגם שעדיין לא גמרתי את המאמר מתן תורה לחג השבועות, היינו משום שאני רוצה אשר תיכף בעמוד הראשון יתראה להמעיין ב' מאמרים מיוחדים. דהיינו בקלימל (-טור, עמודה) הימני תציג הראש של המאמר שאני שולח לך עתה, מה שהראש הוא עת לעשות שהוא כעין הקדמה והתנצלות על החבור הזה, ובהקלימל השמאלי תציג את מאמר הקדום השייך למתן תורה ששם הקונטרס עליו, ותציג שם הראש כזה מאמר מתן תורה לחג השבועות. באופן, שתיכף כאשר יפתח הקורא את הספר יפלו לעיניו ראשי ב' המאמרים, והבן.

ועל דרך זה בעמוד ב' יתחלקו הקלימלך, האחד יהי' ההמשך של העת לעשות, ויהי' שמו על ראשו, או של המאמר הקצר שלאחריו הנקוב בשם גילוי טפח וכיסוי טפחיים, שצריכים להיות נדפס בסמיכות זה תחת זה. ועל הקלימל השני של עמוד הב' תדפיס ההמשך של מאמר הארוך שמכבר… השם מאמר מתן תורה על ראשו. וכן בעמוד ג', והבן.

הראשים הבאים בתוך הטעקסט כמו שתראה שם, תציגם על דרך דיבורי המתחיל של פנים מאירות, כלומר במין אותיות גדולות מעט מאותיות הטעקסט (אולם אותיות מפוזרות לא יספיק כאן), אבל קטנות מאותיות שעל ראש הטעקסט כמובן.

הגליונות יהיו רחבים למדי בנות ב' גרייפין וחצי מכל הצדדים סביב. מלמעלה בראש הדף יהי' מתוח קו אחד על כל הרוחב של העמוד כנהוג בשבועונים, ועל הקו מלמעלה יהי' נדפס ראש מפעטיט הקונטרס.
בדבר ההדפסה על ההיליע הוא כמו ששלחתי לך שלשום בציור תמונת הראש, עש"ה. רק הפרטים שבהתוכן עדיין לא ידעתי. ויותר לא, רק אם יהיה לך מודעות היה תוכל למלאות את כל ההיליע מב' צדדיו. אולם בתוך הקונטרס לא יקובלו שום מודעות – ומכאן אין שום מודעות להדפיס.

בדבר הנייר כבר אמרתי לך שיהי' נייר לבן ונקי בדומה בקירוב להגדה של פסח כמו שהראית.
בדבר המספר תעשה ב' אלפים עקזעפליאן (-עותקים) (2000), ואם לא קשה הדבר, היה רצוי להדפיס מאה קונטרסים בנייר רעגאל.
בדבר הנוסח ששלחת לי מרעיון הר' משהל נ"י כבר השבתי לו.

במשלוח של עתה אני חושב שנשלמו השמונה עמודים,

ועם כל זה אשלח לך עוד ביום א' הבא עלינו לטובה.

עתה נגמר התוכן:
א' עת לעשות
ב' מאמר מתן תורה
ג' גילוי טפח וכיסוי טפחיים.
וביום א' אשלח אי"ה מאמר בראש חדש.

אביך יהודא

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +