הרב שקד אליהו פנחס

יו”ר העמותה ומייסד מרכז סולם יהודה

הרב משמש כעורך התוכן תורני של המרכז

במהלך השבוע מעביר שיעורים ברחבי הארץ

ופעיל בכתיבה, ייעוץ והדרכה לכל דורש ה'

הנסתר בין פורים מגילת אסתר ועמלק

פרשת תצוה | כח האמונה

פרשת תרומה | גיבורי הלב

נפלאות לוחות הברית

נישואים וגירושים | הגישה הקבלית

הדרכה לנרשם לרשימת תפוצה

לצאת מהקשיים

סוד הדלקת נר חנוכה

עניין פרסום הנס | חנוכה

רכבת החיים

פרוייקט החברותות

מלבושי כבוד

מהות חכמת הקבלה | א

מהות חכמת הקבלה | ב

מהות חכמת הקבלה | ג

מהות חכמת הקבלה | ד

מהות הדת ומטרתה | א

מהות הדת ומטרתה | ב

מהות הדת ומטרתה | ג

מהות הדת ומטרתה | ד

מהות הדת ומטרתה | ה

מהות הדת ומטרתה | ו

מהות הדת ומטרתה | ז

מהות הדת ומטרתה | ח

אישה כשרה עושה רצון בעלה?

סוד לבישת הבגדים

מידת הענווה

השגחה פרטית

פנים מאירות ומסבירות

סוד מימד הזמן

שכר מצוות

ביזוי תלמידי חכמים

משמעות הקורבן בימנו

האוכל דג ביום דג ניצול מדג

דרך ארץ | קדמה לתורה?

סיבת שינוי שם משפחת הכלה

עומדים צפופים ומשתחווים רווחים

לא ילך גבר בין שתי נשים

מעשה מאפלטון וירמיהו הנביא

זהב וכסף | המשמעות הרוחנית

מלחמת עמלק

סוד תחיית המתים

מקור האושר ועונג

מי צריך את אומות העולם?

משחק החיים

צדיק ורע לו רשע וטוב לו

חק הלאום | בדרך הקבלה

קדושת המחשבה

סוד המזוזה

ברכות השחר | שעשה לי כל צרכי

ברכות השחר | אשר יצר

ניצבים | תשע"ז | גילוי והסתר

עקב | תשע"ז | מצוות קלות!?

חקת | תשע"ז | סוד פרה אדומה

בהעלותך | תשע"ז | פסח שני

בלק | תשע"ז

מטות | תשע"ז

אמור | תשע"ז

צו | תשע"ז | אבני הדרך הרוחנית

ויקרא | תשע"ז | סוד האמונה

שמות | תשע"ט | משמעות השם בקבלה

שמות | תשע"ח | פסח | קליפת מצרים

פקודי | תשע"ז | בניית המשכן הפנימי

תרומה | תשע"ח | צורך הבורא

תצווה | תשע"ח | חסד ואמונה

בשלח | תשע"ח | אמיתות דרך ה'

משפטים | תשע"ח | שופטים ועבודה זרה

כי תשא | תשע"ח | סוד נטילת ידיים

ויצא | תשע"ח | במעלות סולם

ויצא | תשע"ט | סוד סולם יעקב

תולדות | תשע"ט | יעקב ועשו

נח | תשע"ח | מחשבת האמונה

נח | תשע"ח | התחלה מחדש

לך לך | תשע"ח | ההליכה הרוחנית | ב

לך לך | תשע"ח | ההליכה הרוחנית | א

וישלח | תשע"ח | אומנות היצר

וירא | תשע"ח | ב

וירא | תשע"ח | א

נח | תשע"ט | מתנות קטנות

לך לך | תשע"ט | מלחמת היצר

חיי שרה | תשע"ח | א

חיי שרה | תשע"ח | ב

תולדות | תשע"ח

בראשית

אלול | העלייה הרוחנית

תשעה באב | החורבן הפנימי

צום עשרה בטבת | תשע"ח

צום עשרה בטבת | תשע"ז

י"ז בתמוז | איפה שרידי החורבן?

שבועות | ההכנה הרוחנית

יום העצמאות | בעיני חכמת הקבלה

בא | תשע"ח | פסח | לב פרעה וברית מילה

פסח | ליל הסדר | חירות וניצחון

פסח שני | בהעלותך

ההסתרה שבמגילה | א

ההסתרה שבמגילה | ב

משנכנס אדר מרבין בשמחה

מגילת אסתר | מה היא מגלה?

ט"ו בשבט בעיני המקובל

ארבעת המינים בגישת הקבלה

חג הסוכות על דרך פנמיות התורה

סוד אכילת הרימון | ראש השנה

נר החנוכה: המשמעות הקבלית

חנוכה | האור הפנימי

ספירת העומר | שבוע ראשון | תיקון מידת החסד לעומר

ספירת העומר | מידת החסד שבחסד | יום 1 לעומר

ספירת העומר | מידת הגבורה שבחסד | 2 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת התפארת שבחסד | 3 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הנצח שבחסד | 4 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת ההוד שבחסד | 5 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת היסוד שבחסד | 6 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת המלכות שבחסד | 7 ימים לעומר

ספירת העומר | תיקון מידת הגבורה | שבוע שני לעומר

ספירת העומר | מידת החסד שבגבורה | 8 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת גבורה שבגבורה | 9 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת גבורה שבגבורה | 10 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הנצח שבגבורה | 11 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת ההוד שבגבורה | 12 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת היסוד שבגבורה | 13 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת המלכות שבגבורה | 14 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת התפארת | שבוע שלישי לעומר

ספירת העומר | מידת החסד שבתפארת | 15 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הגבורה שבתפארת | 16 ימים לעומר

ספירת העומר | התפארת שבתפארת | 17 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הנצח שבתפארת | 18 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת ההוד שבתפארת | 19 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת היסוד שבתפארת | 20 ימים לעומר

ספירת העומר | המלכות שבתפארת | 21 ימים לעומר

ספירת העומר | תיקון מידת הנצח | שבוע רביעי לעומר

ספירת העומר - 22 ימים: מידת החסד שבנצח

ספירת העומר | מידת הגבורה שבנצח | 23 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת התפארת שבנצח | 24 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הנצח שבנצח | 25 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הוד שבנצח | 26 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת יסוד שבנצח | 27 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת המלכות שבנצח | 28 ימים לעומר

ספירת העומר | תיקון מידת ההוד | שבוע חמישי לעומר

ספירת העומר | מידת החסד שבהוד | 29 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הגבורה שבהוד | 30 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת התפארת שבהוד | 31 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הנצח שבהוד | 32 ימים לעומר

ספירת העומר | ההוד שבהוד | 33 ימים לעומר | ל"ג בעומר

ספירת העומר | מידת היסוד שבהוד | 34 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת המלכות שבהוד | 35 ימים לעומר

ספירת העומר | תיקון מידת היסוד | שבוע שישי לעומר

ספירת העומר | מידת החסד שביסוד | 36 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הגבורה שביסוד | 37 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת התפארת שביסוד | 38 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת היסוד שביסוד | 39 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת ההוד שביסוד | 40 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת היסוד שביסוד | 41 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת המלכות שביסוד | 42 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת המלכות | שבוע שביעי לעומר

ספירת העומר | מידת החסד שבמלכות | 43 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הגבורה שבמלכות | 44 ימים לעומר

ספירת העומר | התפארת שבמלכות | 45 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת הנצח שבמלכות | 46 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת ההוד שבמלכות | 47 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת היסוד שבמלכות | 48 ימים לעומר

ספירת העומר | מידת המלכות שבמלכות | 49 ימים לעומר

שחרית | שירת הים | א

שחרית | בורא רפואות

ברכות השחר | מודה אני

ברכת הלבנה

שחרית | ברכת כהנים | ב

שחרית | ברכת כהנים | א

שחרית | פינות צבאות קדושים

שחרית | אתה הוא הויה האלוקים בשמיים

שחרית | אתה הוא אחד קודם שבראת העולם

ברכות השחר | לעולם יהיה אדם ירא בסתר

שחרית | עקדת יצחק

שחרית | ברכות התורה והתפילין

ברכות השחר | שלא עשני עבד/ גוי / אישה

שחרית | אלוקי נשמה שנתת בי

שחרית | ברכת נטילת ידיים

ברכות השחר | הנותן לשכוי בינה

מלבושים

יום ולילה בקבלה

חוק ענף ושורש

מעלה ומטה ברוחניות

אור וכלי

ט"ו באב | חג האהבה היהודי

גברים נשים ומה שבניהם

מסכת אבות | הרחק משכן רע

מסכת אבות | עשה לך רב

מסכת אבות | יהי ביתך פתוח לרוחה

מסכת אבות | יהי ביתך בית ועד לחכמים

מסכת אבות | אל תהיו כעבדים

מסכת אבות | על שלושה דברים העולם עומד

מסכת אבות | משה קיבל תורה מסיני

מסכת אבות | כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב

הקדמה לספר הזוהר | חלק 1

הקדמה לספר הזוהר | חלק 2

הקדמה לספר הזוהר | חלק 3

הקדמה לספר הזוהר | חלק 4

הקדמה לספר הזוהר | חלק 5

הקדמה לספר הזוהר | חלק 6

הקדמה לספר הזוהר | חלק 7

הקדמה לספר הזוהר | חלק 8

בין איש לאישה על פי הקבלה

בפנימיות הזוגיות | הבחירה הנכונה

בפנימיות הזוגיות | מהות האהבה | 1

חג החנוכה – סוד הדלקת נרות חנוכה

בפנימיות הזוגיות | מהות האהבה | 2

בפנימיות הזוגיות | מהות האהבה | 3